Z okazji Jubileuszu 20-lecia Krakowskiej Izby Turystyki zapraszamy do udziału w Konferencji „Korzyści i szanse deglomeracji turystyki w Krakowie i Małopolsce”, Walnym Zebraniu Izby (tylko dla członków) oraz Gali Jubileuszowej, które odbędą się w dniu 20 kwietnia 2012  w Hotelu Galaxy w Krakowie.  Realizując naszą misję od 20 lat i uczestnicząc w dynamicznym rozwoju  turystyki w Krakowie, staramy się budować pozytywny wizerunek naszego miasta. Próba deglomeracji turystyki przyjazdowej doprowadzi do jeszcze lepszego rozwoju tej gałęzi gospodarki. I taki właśnie cel stawiamy sobie w jubileuszowym dla nas roku 2012.

Ramowy program konferencji i rejestracja