Zapraszamy lokale gastronomiczne , hotele, organizatorów turystyki, atrakcje turystyczne do zgłaszania się do 3-ciej edycji Karnawału smaków – Kraków Małopolska, który odbędzie się od 15 do 31 stycznia 2016. Zgłoszenia  przyjmujemy do 30 grudnia 2015 poprzez formularz online >>

 

 

Regulamin projektu: Karnawał smaków –  Kraków, Małopolska

Informacje ogólne:

 1. Organizatorem  projektu „Karnawał smaków – Kraków, Małopolska”  jest Krakowska Izba Turystyki .
 2. Etap opracowania produktu, przygotowania i promocji wydarzenia „Karnawał smaków – Kraków, Małopolska” trwa od 2 listopada 2015 do 16 grudnia 2015. Termin wydarzenia: 15 stycznia – 31 stycznia 2016
 3. Cele projektu:

Kreowanie, rozwój i komercjalizacja produktu markowego turystyki kulinarnej w okresie posezonu

Aktywizacja i stworzenie platformy współpracy dla partnerów zainteresowanych  turystyką kulinarną  w Małopolsce

Propagowanie tradycji kulinarnych Małopolski, promocja produktów lokalnych, zdrowej żywności, wspieranie lokalnych inicjatyw ekologicznych i rolniczych.

Warunki uczestnictwa:

 1. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się lokale gastronomiczne , hotele, organizatorzy turystyki, atrakcje turystyczne i inne podmioty zainteresowane tematyką kulinarną Małopolski, Krakowa oraz produktu regionalnego, mające swoją siedzibę  w województwie małopolskim.
 2. Warunkiem  uczestnictwa w projekcie jest przesłanie przez właściciela/zarządcę  formularza zgłoszeniowego udziału w projekcie wraz ze zobowiązaniem przekazywania  Organizatorowi informacji o wydarzeniach i nowościach kulinarnych, organizowanych w lokalu  na etapie przygotowań projektu , ale szczególnie na okres  realizacji projektu „Karnawał smaków – Kraków, Małopolska”  ( w języku polskim i angielskim) w terminie do dnia 16 grudnia 2015.
 3. Partner projektu zobowiązuje się do przeprowadzenia w okresie trwania „Karnawału smaków”  tj od 15 stycznia 2016 do  31 stycznia 2016 minimum jednego wydarzenia o charakterze  pokazu, warsztatu kulinarnego, spotkania, prezentacji, wystawy, konkursu, itp. lub dedykowanej karty menu, nawiązujące do dziedzictwa kulinarnego Małopolski. O kwalifikacji wydarzenia do projektu „Karnawał smaków – Kraków, Małopolska” decyduje Koordynator projektu wraz z Komitetem Organizacyjnym i zaproszonymi do projektu ekspertami.  Wszyscy partnerzy będą  powiadamiani o kwalifikacji wydarzenia do projektu na bieżąco.
 4. Wszyscy partnerzy, a szczególnie hotele i organizatorzy turystyki zobowiązują się do promocji projektu „Karnawał smaków – Kraków, Małopolska” . Hotelom rekomendujemy na czas trwania „Karnawału smaków – Kraków, Małopolska” organizację „Kącika regionalnego” .
 5. Partner może udzielić rabatu okazicielom karty promocyjnej Karnawał Smaków w czasie trwania Karnawału. Organizator uwzględni tą informację na WWW i  w kalendarium wydarzenia.

 

Zasady organizacji projektu:

 1. Przygotowaniem i promocją projektu Karnawał smaków – Kraków, Małopolska  zajmuje się Koordynator Projektu wraz z Komitetem Organizacyjnym , składającym się do 4 osób.
 2. Koordynator projektu wraz z Komitetem Organizacyjnym wybrani są spośród partnerów projektu uczestniczących w warsztatach przygotowawczych i pracują na zasadzie wolontariatu.
 3. Posiedzenia  Komitetu Organizacyjnego organizuje  i protokołuje Sekretarz projektu , który jest pracownikiem biura Krakowskiej Izby Turystyki.
 4. Biuro projektu prowadzi biuro Krakowskiej Izby Turystyki  31-008 Kraków, św Anny 9 tel/fax 12/4294450 e-mail: Izba@kit.krakow.pl. Strona internetowa projektu: WWW.karnawalsmakow.plWWW.tastecarnival.pl
 5. Wszyscy partnerzy projektu otrzymają naklejki uczestnictwa w projekcie , które należy umieścić w witrynie lokalu.
 6. Partnerzy projektu mogą używać  logotypu projektu zgodnie identyfikacją wizualną i wyłącznie w celach promocyjno-informacyjnych  Karnawału smaków – Kraków, Małopolska.
 7. Akcja promocyjna Karnawału smaków będzie prowadzona przez cały czas trwania etapu przygotowawczego i obejmować będzie opracowanie i prowadzenie serwisu WWW projektu, działania PR w mediach lokalnych, portalach turystycznych i kulinarnych, dystrybucja kart promocyjnych  w krakowskich hotelach, przez organizatorów turystyki, na targach turystycznych.
 8. Organizator planuje organizację kolejnych edycji w cyklu rocznym.

 

 

Kraków 2.11.2015.