Czy jesteś gotowy na RODO? – szkolenie (Kraków, 09.04.2018)


W obliczu nadchodzących zmian w zakresie ochrony danych osobowych zapraszamy do udziału w szkoleniu: Czy jesteś gotowy na RODO?

Termin:

09.04.2018 (poniedziałek)

Miejsce*:

Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22, Kraków – Sala DEF

O Hotelu

Rejestracja:

9:00 – 9:30

Start:

9:30 (czas trwania szkolenia – ok 4-5 h)

Organizator: 

Krakowska Izba Turystyki przy współorganizacji Nowosądeckiej Izby Turystycznej i Polskiej Izby Turystyki O. Małopolski

Program merytoryczny oraz prowadzenie szkolenia:

Anna Jędrocha (Symposium Cracoviense)

Koszt udziału w szkoleniu (kwoty zwolnione z vat):

 • Dla członków ww. Izb: 65 zł/ osobę
 • Dla pozostałych, niezrzeszonych w żadnej z wymienionych organizacji: 200 zł/ osobę

Termin przyjmowania zgłoszeń: 6.04.2018 (piątek) . Ilość miejsc ograniczona.

REJESTRACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU

(warunkiem zgłoszenia udziału jest rejestracja poprzez formularz w linku)

*Istnieje możliwość skorzystania z parkingu hotelowego: parking naziemny 4 zł/h, parking (garaż) 5 zł/h. konieczna rezerwacja bezpośrednio w Hotelu: tel. 12 342 81 00

>> Przed rozpoczęciem szkolenia będzie miała miejsce krótka prezentacja nt. działalności Krakowskiej Izby Turystyki oraz projektu „Paszport Pilota” <<

Ramowy program szkolenia RODO:


Przedmiot ochrony

 • Dane osobowe – definicje
 • Szczególne kategorie danych
 • Przetwarzanie danych w zbiorze
 • Zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązki informacyjne

Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych

 • Administrator danych osobowych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Inspektor ochrony danych
 • Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do przenoszenia danych

Urząd Ochrony Danych Osobowych – uprawnienia i obowiązki

Przetwarzanie danych osobowych w chmurze

Ochrona danych osobowych pracowników

Czy jesteś gotowy na RODO ?


Nie odkładajcie na ostatnią chwilę dostosowania swojej firmy do nowych regulacji w ochronie i przetwarzaniu danych osobowych wprowadzonych rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i które będzie obowiązywać wszystkich od 25 maja 2018. Nie będzie już obowiązku rejestrowania baz danych w GIODO, ale za to za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa czy, za niewłaściwe zabezpieczenie tych danych, co może skutkować utratą i czy kradzieżą danych będą dotkliwe kary finansowe. Dlatego warto czym prędzej zmierzyć się z RODO.

Co należy zrobić ?

Przetwarzanie danych stwarza pewne ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, a RODO wyznacza nam ramy, w jakich możemy wykorzystywać dane osobowe. Dlatego powinniśmy sobie wszyscy zadać pytania:

 • Jakie rodzaje danych przetwarzamy, w jakich celach i w jaki sposób ?
 • Czy przetwarzanie wszystkich tych informacji jest niezbędne ?
 • Czy potrafimy określić podstawy prawne ich przetwarzania ?
 • Jakie ryzyka mogą wynikać z przetwarzania danych osobowych, z jakich źródeł i na jakim poziomie ?
 • Co możemy zrobić, żeby wyeliminować lub zminimalizować skutki tych zagrożeń ?

Weryfikacji zgodności przetwarzania danych z RODO będziemy musieli dokonywać cyklicznie, nie wystarczy zrobić tego tylko raz, dlatego bardzo ważne, żeby wszyscy pracownicy, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w procesie przetwarzania danych rozumieli zasady przetwarzania danych.

Łatwiej to zrozumiemy, jeśli spojrzymy na RODO z punktu widzenia osoby fizycznej i jej uprawnień. Musimy wiedzieć, że osoby te mają prawo do informacji, jakie dane i do jakich celów są przetwarzane, prawo do udostępniania i przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do poprawienia i usunięcia danych. Każdy z nas prywatnie nie znosi, gdy nasze dane przetwarzane są wbrew naszej woli, dlatego jeśli nasza firma przetwarza dane osobowe musi w każdym momencie być gotowa na pytania i żądania osób, których dane przetwarza. Jeśli bazę zakupiliśmy, to musimy być pewni, że w myśl nowych zasad RODO mamy do tego prawo i używamy jej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli korzystamy z własnych baz, to musimy być pewni, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zakresem uzyskanych zgód i nic ponadto. Drugą ważną sprawą jest odpowiednie zabezpieczenie danych przed ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych. To my sami musimy określić i opisać jakie zdarzenia mogą wystąpić i jakie mogą być tego konsekwencje w kontekście praw i wolności osób fizycznych. Każde zdarzenie musimy opisać pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia i dotkliwości skutków wynikających z tego zdarzenia. Wszystko to po to, żeby wyeliminować lub ograniczyć ryzyko, jakie przetwarzanie danych może stanowić dla osób, których te dane dotyczą. Ocena ryzyka i skutków będzie po naszej stronie i za zaniedbania w tym zakresie możemy ponosić dotkliwe kary.

 

Zachęcamy do udziału!