W Hotelu Hilton Garden w Krakowie w dniu 8 sierpnia 2012 r. z inicjatywy Instytutu Studiów Strategicznych oraz Izby Turystyki RP i Biura Prawnego ARENA 561 odbyła się debata z udziałem Ministra Transportu Sławomira Nowaka oraz Tadeusza Syryjczyka eksperta transportu drogowego, którą prowadził Andrzej Zdebski prezydent Izby Przemysłowo Handlowej. Obecny był także marszałek woj. małopolskiego Marek Sowa i członek Zarządu woj. małopolskiego Jacek Krupa, Senator Bogdan Klich oraz prezes Izby Turystyki RP Aleksander Giertler. Debatę przygotował Zespół ds. transportu i przewoźników autokarowych Izby Turystyki RP pod przewodnictwem Rafała Marka oraz przy wydatnej pomocy Pani Iwony Szwed i Pawła Szweda z Biura Prawnego ARENA 561.

Inżynieria, nadzór, bezpieczeństwo, edukacja – z tych czterech obszarów będzie się składał Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ma on powstać do końca 2012 r. – poinformował w czasie debaty minister transportu Sławomir Nowak.

„Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” kierowany będzie do grup docelowych, jakimi są uczestnicy ruchu drogowego, a także do administracji publicznej, w tym do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizacji rządowych i samorządowych, ekspertów, naukowców i mediów.

Jak wyjaśnił minister każdy z czterech obszarów programu będzie miał swojego „lidera”. Na przykład w zakresie bezpieczeństwa będzie nim policja, a w przypadku inżynierii – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

„Wszystkie drogi, które będziemy robić od teraz będą podporządkowane bezpieczeństwu ruchu drogowego. Będą odpowiednie lewoskręty, ronda, tak, aby ruch drogowy był coraz bezpieczniejszy” – powiedział minister Sławomir Nowak.

Uczestnicy debaty głównie przewoźnicy autokarowi i transportu towarowego zadali wiele pytań ministrowi, na które uzyskali wyczerpujące i stosowne odpowiedzi. Na zakończenie debaty prezes Izby Turystyki RP Aleksander Giertler w imieniu przedstawicieli przewoźników przekazał ministrowi S.

Nowakowi postulaty wymagające niezwłocznego rozwiązania i wdrożenia.

Po debacie …

Dziennik Gazeta Prawna ustalił, że dnia 17 sierpnia Ministerstwo Transportu przekazało pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów ds.

cyfryzacji założenia do zmiany ustawy o transporcie drogowym. Projekt zmiany dotyczy implementacji rozporządzenia WE 181/2011 czyli w skrócie „praw pasażerskich” i uwzględnia między innymi postulaty jakie otrzymał od nas Minister Sławomir Nowak podczas wyżej wspomnianego spotkania w sprawie NPBRD. Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich przewoźników osób. Ministerstwo planuje zastosować możliwe wyłączenia jakie daje rozporządzenie unijne, dzięki czemu branża transportowa w zakresie krajowych przewozów na liniach regularnych, otrzyma dodatkowe 4 lata na dostosowanie się do nowych restrykcyjnych norm. Dziękujemy zarówno Ministrowi Sławomirowi Nowakowi oraz Biuru Prawnemu Arena 561 bez udziału których  zapewne nie udało by się tak skutecznie osiągnąć założonych przez nas celów. Bliżej o naszych postulatach i zaangażowaniu na rzecz przewozu osób można przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej (artykuł bezpłatny – po zalogowaniu). oprac. Rafał Marek