Serdecznie zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Branży Turystyczno-Transportowej  – Zasady funkcjonowania podmiotów działających w branży turystyczno – transportowej przed sezonem lato 2013 w dniu 10 kwietnia 2013 w godz. 9:00 – 17:00 – Hotel Galaxy**** (Kraków, ul. Gęsia 8a)

Wybrane tematy
ORGANIZATORZY IMPREZ TURYSTYCZNYCH I ZAINTERESOWANI
Odpowiedzialność Touroperatora. Zakres prowadzonej dokumentacji oraz wymagane dokumenty, mając na uwadze prowadzone kontrole.
Prowadzenie: Inspekcja Transportu Drogowego, Małopolski Urząd Marszałkowski.
Czas pracy kierowców autokarów turystycznych – informacje i odpowiedzialność dla Touroperatorów.
Prowadzenie: Biuro Prawne Arena 561.
PRZEWOŹNICY TURYSTYCZNI, REGULARNI I ZAINTERESOWANI
Zawód przewoźnika drogowego w zakresie dostosowanie ustawy o transporcie drogowym do unijnego rozporządzenia 1071.
Prowadzenie: Biuro Prawne Arena 561.
Czas pracy kierowców oraz wykroczenia popełniane najczęściej przez kierowców podczas przewozów turystycznych i regularnych.
Prowadzenie: Inspekcja Transportu Drogowego.
Warunki techniczne jakie powinien spełniać pojazd podczas kontroli.
Prowadzenie: WRD Policji.

NOWE (STARE) TEMATY, SPRAWY, PROBLEMY,…
Zabezpieczenie mienia podróżnych podczas odpraw oraz przewozu – prezentacja na przykładzie zebranych materiałów operacyjnych.
Prowadzenie: II Komisariat Policji w Krakowie, Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie
BRD pierwsza pomoc na drodze – indywidualne instruktaże z urządzeniami AED i phantomem,
Prowadzenie: R2 & RoadSafe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tematyki oraz prowadzących powyższe bloki tematyczne, szczegółowy program zostanie przesłany do zainteresowanych Serdecznie zapraszamy

UDZIAŁ BEZPŁATNY Po dokonaniu rezerwacji, ilość miejsc ograniczona

ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ emailem: info@bus.info.pl
w treści zgłoszenia prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwa firmy, miejscowość, województwo, telefon, e-mail