Krakowska Izba Turystyki powstała w dniu 4 kwietnia 1992r. jako jedna  z pierwszych w Polsce organizacji samorządu gospodarczego branży turystycznej. W bieżącym roku mija więc 25 lat istnienia Izby, której przez cały ten czas głównym celem działalności było i jest nadal wspieranie lokalnych przedsiębiorców. Obecnie do Izby należy 82 członków, w tym 17 członków założycieli.

W dniu 9 maja 2017 w Urzędzie Miasta Krakowa świętowaliśmy nasz Jubileusz łącząc go wraz z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Krakowskiej Izby Turystyki.

Jubileusz rozpoczęliśmy od Konferencji „Korzyści i szanse deglomeracji turystyki w Krakowie i Małopolsce”. To już druga konferencja o tej tematyce zorganizowana dokładnie w pięć lat po jej pierwszej edycji, która poświęcona była kreowaniu,  rozwojowi i komercjalizacji turystycznych produktów markowych w okresie posezonu i na obszarach poza centrum Krakowa.  Tegoroczna Jubileuszowa konferencja służyła podsumowaniu tego, co udało nam się osiągnąć przez 5 lat, a czego nie udało się zrobić, dyskutowano również na temat nowych trendów w turystyce. Moderatorem Konferencji była Anna Jędrocha – dotychczasowa Prezes Izby, zapraszając do udziału ekspertów i panelistów, którzy zaprezentowali i poruszyli szeroki wachlarz tematów związanych z pojęciem deglomeracji w czasie i przestrzeni w Krakowie i Małopolsce:

„Korzyści i szanse deglomeracji turystyki w Krakowie i Małopolsce”


 • Ruch turystyczny w Krakowie i Małopolsce w latach 2012-2016 – czy deglomeracja turystyczna jest widoczna ?  - dr Krzysztof Borkowski (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej)
 • Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności – prof. Teresa Skalska (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa)
 • Turystyczne sieci biznesowe – ich skuteczność w promocji i sprzedaży produktów turystycznych – Violetta Hamerska (Hotel Przyjazny Rodzinie)
 • Panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców: Deglomeracja turystyczna w Krakowie na przełomie minionych pięciu lat. Paneliści:  Katarzyna Gądek (Urząd Miasta Krakowa), Konrad Kozioł (TAURON Arena Kraków), Jacek Legendziewicz (Jordan Group)
 • Instrumenty wsparcia w promocji i komercjalizacji produktów turystycznych - dr Bartłomiej Walas (Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa)
 • Panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców: Jakie produkty należy rozwijać w Krakowie i Małopolsce w najbliższych latach. Paneliści: Marta Bradshaw (Eataway), Julien Hallier (Destination Poland)

Walne Zebranie Krakowskiej Izby TurystykiCzęść I – otwarta – z udziałem zaproszonych gości. Nagrody i odznaczenia.


Z okazji 25-lecia działalności Krakowskiej Izby Turystyki, sama organizacja jak i jej wieloletni działacze zostali uhonorowani za działalność w branży:

 Anna Jędrocha (Symposium Cracoviense) – otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenia dokonał pan Józef Pilch Wojewoda Małopolski.

Krakowska Izba Turystyki otrzymała następujące gratulacje:


– Tytuł Polonia Minor Marszałka Województwa Małopolskiego

 

– Dyplomy uznania od: pana Bogusława Kośmidra (Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa), pana Marka Olszewskiego Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, pana Leszka Zegzdy Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej, pana Aleksandra Giertlera Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej, Biura Turystycznego Jaworzyna Tour.

 

– Specjalne podziękowania w formie kompasu i życzenia, aby dalej podążać w dobrym kierunku dla przedstawicieli Krakowskiej Izby Turystyki wręczyła Sabina Superson Dudek – Kierownik ds. Kluczowych Klientów  SIGNAL IDUNA Polska TU SA

 

– Odznaki Honoris Gratia za działalność turystyczną i promocyjną na rzecz Krakowa, pan Andrzej Kulig – zastępca Prezydenta Miasta Krakowa wręczył następującym osobom:

 • Zofii Cześnikiewicz (Sympoisum Cracoviense)
 • Żanecie Sass-Gustkiewicz (Intercrac)
 • Dorocie Radwan (Agencja Turystyczna Arion)
 • Leszkowi Mazankowi (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

Złote Honorowe Odznaki Izby Turystyki RP otrzymali:

 • Zofii Cześnikiewicz (Sympoisum Cracoviense)
 • Żanecie Sass-Gustkiewicz (Intercrac)
 • Dorocie Radwan (Agencja Turystyczna Arion)
 • Leszkowi Mazankowi (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

Dyplomy uznania ITRP z okazji 25-lecia Krakowskiej Izby Turystyki otrzymali:

 • Andrzej Bahr
 • Teresa Wilk
 • Wojciech Kaczmarczyk
 • Paweł Wolnicki
 • Jacenty Sufa
 • Julita Kołodziejczyk-Trawka
 • Krzysztof Radwan
 • Grażyna Berezowska-Semkowicz
 • Barbara Wójtowicz
 • Wiesława Przychodzeń-Radwan

Krakowska Izba Turystyki uhonorowała okolicznościowymi statuetkami członków założycieli Izby, którzy po dzień dzisiejszy prowadzą nadal działalność w branży i przynależą do organizacji. Statuetki dla poniżej wymienionych firm wręczyli: Anna Jędrocha i Stanisław Piśko.

 • Agencja Turystyczna Arion
 • Agencja Turystyczno-Handlowa Intercrac
 • Biuro Turystyczne Barbara Travel
 • Biuro Turystyczne Columbus
 • Biuro Turystyczne Jaworzyna Tour
 • Biuro Turystyczne Krakus
 • Biuro Turystyki ZNP Logos Tour Oddział krakowski
 • Delta Travel Touroperator
 • Eko Tourist
 • Grupa A05
 • Hotel Europejski
 • Jan-Pol
 • Jordan Group
 • Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne
 • Point Travel
 • Skarpa Travel
 • Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych w Krakowie

Specjalne wyróżnienie i okolicznościową statuetkę Zarząd Krakowskiej Izby Turystyki przyznał Wacławowi Walickiemu Dyrektorowi Biura Zarządu Izby, za jego zasługi dla polskiej turystyki i wieloletnią pracę na rzecz Organizacji.

Dr Krzysztof Borkowski (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) – przewodniczący Kapituły Konkursu ODYS i PENELOPA ogłosił inaugurację XXIII edycji Odysa i VI Penelopy. Przy tej okazji wyróżnienie odebrał laureat ubiegłorocznego wyróżnienia ODYS 2016  – pan Marcin Pawlik (Biuro ECO TRAVEL Krakowa).

Oprócz wielu gratulacji oraz odznaczeń, w trakcie uroczystych obchodów 25-lecia Krakowskiej Izby Turystyki został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy Krakowską Izbą Turystyki, Nowosądecką Izbą Turystyczną i Oddziałem Małopolskim Polskiej Izby Turystyki. Celem listu intencyjnego jest podjęcie stałej współpracy turystycznego samorządu gospodarczego na poziomie regionalnym, a podpisy złożyli prezesi kolejno wymienionych Izb: Anna Jędrocha, Aleksander Giertler i Roman Mandyna.

Część II – zamknięta – Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Krakowskiej Izby Turystyki


Walne Zebranie przebiegło zgodnie z zaprezentowanym przez przewodniczącego zebrania Aleksandra Miszalskiego porządkiem obrad. Kluczowym elementem spotkania członków Krakowskiej Izby Turystyki był wybór nowych władz Izby.

Skład Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki w kadencji 2017-2020


Prezes Zarządu – Piotr Pryszcz (UTC Tour Operator)

Członkowie Zarządu

(w kolejności alfabetycznej):

 • Andrzej Bahr (Delta Travel/ Delta Transport)
 • Łukasz Barłowski (Artur Travel)
 • Julien Hallier (Destination Poland)
 • Jadwiga Jasica Statkowska (Ambit Tour)
 • Jan Kowalczyk (Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych w Krakowie)
 • Tomasz Łopuszyński (Agencja Chopok)
 • Rafał Marek (Consulting RM)
 • Aleksander Miszalski (SMART hotels&hostels)

Komisja Rewizyjna 

(w kolejności alfabetycznej):

 • Bartosz Szychowski (Consul3Miasto)
 • Jacek Torbicz (Prestige Tours Egzotyka TV)
 • Tomasz Zioło (Cracovia Travel)

Sąd Koleżeński 

(w kolejności alfabetycznej):

 • Wojciech Baran (Skarpa Travel)
 • Marta Krzyżek Siudak (Made in Krakow)
 • Tadeusz Smoter (Cracow Spirit)
 • Justyna Sochacka (MCIT)
 • Teresa Wolak (Hut-Plus)

Godność członka honorowego Krakowskiej Izby Turystyki otrzymali:

 • Bożena Hirling
 • Tomasz Łopuszyński
 • Wacław Walicki

Obchody jubileuszowe zakończyły się uroczystym krojeniem tortu przez nowo-wybrane władze, a fundatorem słodkiej niespodzianki była firma Jordan Group.

Fotorelacja z Jubieluszu >>>

Patronat honorowy:

Dawid Lasek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Małopolska Organizacja Turystyczna

Patronat honorowy i współorganizator konferencji:

Marek Olszewski – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Sponsorzy:

Symposium Cracoviense

SMART hotels & hostels

SeeKrakow (UTC)

Jaworzyna Tour

Manifold Business Cab & Transport

Patronat medialny: 

Turystyka.rp.pl

Patronat branżowy:

Wiadomości Turystyczne

Partner branżowy: 

Signal Iduna