Już 7.11 w poniedziałek zapraszamy do Centrum Konferencyjno-Wystawowym im. Tadeusza Kościuszki (przy Kopcu Kościuszki) na Konferencję oraz Jubileuszowe Walne Zebranie Krakowskiej Izby Turystyki.

Program wydarzenia:

11:00 Rejestracja uczestników Konferencji -networking przy kawie
11:15-12:00 Energooszczędność a turystyka
– prezentacja aktualnych rozwiązań i możliwości optymalizacji kosztów energetycznych
w budynkach użyteczności turystycznej – panel dyskusyjny przedstawicieli
branży turystycznej i HVAC
12:00-12:25 Dostosowanie Kadr do potrzeb – prezentacja badań opinii sektora turystyki
i edukacji dotyczące dostosowania kierunków kształcenia turystycznego na poziomie wyższym
na potrzeby podsektorów: pilotów i przewodników, zakwaterowania, gastronomii, biur podróży.
12:25-12:55 Przerwa kawowa
13:00-13:40 Małopolskie nagrody i certyfikaty Krakowskiej Izby Turystyki
13:45 Przerwa lunchowa

14:15 – rejestracja Gości na Jubileuszowe Walne Zebranie
15:00 Oficjalne otwarcie Jubileuszowego Walnego Zebrania Krakowskiej Izby Turystyki
Występ tancerzy Bangkok Metropolitan z Tajlandii
Wystąpienie Prezesa Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki
Wystąpienia zaproszonych Gości
Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
Uroczysty Jubileuszowy Tort i poczęstunek

Dla zaproszonych gości i uczestników konferencji
Wieczorne zwiedzanie Muzeum Kościuszkowskiego i Kopca Kościuszki

Dla członków Krakowskiej Izby Turystyki
druga zamknięta część Walnego Zebrania Krakowskiej Izby Turystyki

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem poniższych linków:

https://konferencjajubileuszowa.konfeo.com

https://krakowskaizbaturystyki.konfeo.com

 

Organizator:
Krakowska Izba Turystyki

Partnerzy:
Województwo Małopolska
Polska Organizacja Turystyczna
Muzeum Kościuszkowskie

Projekt zrealizowano
przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego