Kilka lat temu powstała inicjatywa stworzenia nieformalnego, branżowego forum dyskusyjnego, któremu nadano formułę comiesięcznych spotkań w szacownym gronie hotelarzy z Krakowa.

Celem forum jest wymiana poglądów na aktualne tematy dotyczące branży hotelarskiej, rozwijanie coraz efektywniejszej współpracy pomiędzy krakowskimi hotelami, inicjowanie postulatów kierowanych do władz Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego oraz działania Dyrektorów Krakowskich Hoteli na wspólnie przyjętych już zasadach.

Spotkania Klubu Dyrektorów poprzedzone, są ciekawą prelekcją lub prezentacją w wykonaniu przedstawicieli świata kultury, nauki, administracji publicznej, polityki, sportu, Kościoła, związków zawodowych, partii politycznych, stowarzyszeń i innych.

Organizatorzy są otwarci na wszelkie sugestie dotyczące zapraszanych osób – prelegentów, którzy przedstawiają bardzo ciekawie aktualne sprawy i tematy, organizatorzy deklarują chęć goszczenia ciekawych osób, którzy wystąpią na spotkaniu Klubu.

Założeniem jest również aby kolejne spotkania odbywały się w innych hotelach krakowskich jeżeli tylko zechcą zaprosić w swoje gościnne progi.

Głównym koordynatorem spotkań jest pan Witold Matwiejów – Dyrektor Hotelu Galaxy.

Najbliższe planowane spotkania:


  • 2018-10-31
  • Hotel Galaxy, Kraków, ul. Gęsia 22a,
  • godz. 10:00 – 12:00
  • 2018-11-28
  • Hotel Galaxy, Kraków, ul. Gęsia 22a,
  • godz. 10:00 – 12:00
Zgłoszenie i szczegłowe

E: klubdyrektorow@jordan.pl, T: +48 12 429 36 48