Konferencja pn. Badania, trendy i wsparcie dla przedsiębiorców turystycznych


14.09.2020 (poniedziałek)

Miejsce: Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, Kraków


Program

9:00 Rejestracja uczestników – kawa powitalna

9:30 Wydatkowanie oraz opodatkowanie środków otrzymanych w ramach instrumentów antykryzysowych

– najważniejsze informacje i zasady – Justyna Zając-Wysocka – radca prawny, doradca podatkowy

– Małopolski Instytut Studiów Podatkowych w Krakowie

10:15 Badania:

  • w ruchu turystycznym – debata ekspercka pt. Potrzeby badawcze turystyki, upowszechnianie i wykorzystanie wyników dla przedsiębiorców oraz instytucji związanych z turystyką
  • opinii mieszkańców i wynikające z nich zadania dla administracji lokalnej, regionalnej  i instytucji odpowiedzialnych za rozwój turystyki – prezentacja – dr Bartłomiej Walas – Urząd Miasta Krakowa, WSTiE Sucha Beskidzka
  • opinii turystów i wynikające z nich propozycje działań dla firm turystycznych – prezentacja  – dr Krzysztof Borkowski – Małopolska Organizacja Turystyczna, AWF w Krakowie
  • opinii przedsiębiorców / pracodawców związanych z epidemią COVID-19 – prezentacja  – prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński – Instytut Turystyki w Krakowie

Panel dyskusyjny: prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński, dr Krzysztof Borkowski, dr Bartłomiej Walas,

Jacek Legendziewicz – Jordan Group Kraków,

Leszek Mazanek – AWF Kraków, Instytut Turystyki w Krakowie, Małopolska Organizacja Turystyczna,

Tomasz Rosset – Ekspert Turystyczny, Aktero, Łódź,

Marek Tarnowski – Urząd Miasta Oświęcim, moderatorzy:

Piotr Laskowski, Rafał Marek – Krakowska Izba Turystyki

11:30 Przerwa kawowa

11:45 Wybrane aspekty prawne wprowadzone w ramach tzw. tarcz antykryzysowych – obowiązki i prawa przedsiębiorców turystycznych – dr Jerzy Raciborski – AWF Kraków

12:30 Małopolska – Bezpieczna Turystyka – prezentacja Rafał Marek 

13:00 Przerwa lunch

14:00 Podsumowanie Konferencji

Zgłoszenia do piątku 11.09.2020 do godz. 15:00

REJESTRACJA

Organizator: Krakowska Izba Turystyki

Partnerzy: 

  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  • Instytut Turystyki w Krakowie
  • Sektorowa rada ds. kompetencji – turystyka

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Konferencja realizowana będzie z uwzględnieniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.