W Świdnicy w dniach 21-22.10.2015. odbyły się w ramach konferencji przygotowawczej pierwsze posiedzenia grup roboczych, mających przygotować program Kongresu Turystyki Polskiej w 2016 r. Przez dwa dni przedstawiciele turystycznych samorządów gospodarczych oraz organizacji wraz z ekspertami dyskutowali nad kluczowymi tematami i problemami polskiej turystyki. Próbowali znaleźć odpowiedź na wiele pytań nurtujących branżę turystyczną: W jakim zakresie i jakimi narzędziami państwo ma regulować gospodarkę turystyczną? Jak wypracować skuteczniejszy model zarządzania turystyczną promocją kraju ? Jaka ma być rola i zadania samorządu gospodarczego w turystyce ? W jakim kierunku rozwijać podaż turystyczną w kontekście trendów globalnych ? Jakie jest miejsce samorządu terytorialnego i jego zadania w przestrzeni turystycznej ? Wstępnego podsumowania obrad dokonali eksperci podczas ostatniej sesji w Teatrze Miejskim. Na zakończenie przedstawiciele samorządów i organizacji zaangażowanych w przygotowanie Kongresu podpisali list intencyjny o organizację Kongresu w 2016 roku. Celem Kongresu będzie wypracowanie wytycznych dla polityki turystycznej Polski, wskazanie kierunków rozwoju polskiej turystyki na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej – ustawodawczej i wykonawczej.
Fotogaleria z konferencji przygotowawczej >>