W czasie Gali Jubileuszowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, która odbyła się w Małopolskim Ogrodzie Sztuk, Krakowskiego Dukata odebrał Aleksander Miszalski (Sekretarz Zarządu KIT) w kategorii Właściciel firmy średniej. Dyplomami również zostali wyróżnieni inni reprezentanci KIT: Kajetan d’Obyrn – Prezes Kopalni Soli w Wieliczce oraz Liwiusz Misiaszek z Air Tours Club.

Zobacz zdjęcia z gali >>