Przedstawiciele branży turystycznej przygotowali List Otwarty do Kandydatów na Prezydenta Miasta Krakowa, w którym przedstawili rolę turystyki dla mieszkańców Krakowa oraz bagatelizowania roli turystyki w naszym mieście.
List był jednym z pierwszych efektów spotkania małopolskich izb i organizacji działających w branży turystycznej, które odbyło się krakowskiej Restauracji Wierzynek, w dniu 2 października 2018.

 

Również podczas Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, kandydaci na Prezydenta Nowego Sącza, przedstawili wizję Nowego Sącza w zakresie rozwoju turystyki.