W dniu 15.10 otrzymaliśmy kolejną odpowiedź od kandydata na kandydata na Prezydenta Miasta Krakowa p. Łukasza Gibały, przypomnijmy, że pismo z pytanimii zostało wysłane przez Krakowską Izbę Turystyki w dniu 25.09.2018.

Poniżej, przekazujemy email w wersji oryginalnej:

Dzień dobry, W załączeniu przesyłam moje odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania, zawarte w piśmie z dnia 25 września br. Pozdrawiam, Łukasz Gibała.

1. Jaką rolę dla Krakowa ma pełnić turystyka?


Turystyka w Krakowie, tak jak dla większości dużych miast w Europie, powinna stanowić zdecydowanie dodatek do pozostałej działalności miasta. Najważniejsze jest aby miasto się dobrze rozwijało zwracając szczególną uwagę na jakość życia mieszkańców, a nie stawiało wyłącznie na turystów. Niestety w ostatnich latach można mieć wrażenie, że niektóre decyzje były podejmowane bardziej z myślą o turystach niż mieszkańcach.

2. Czy uważa Pan obecny budżet przeznaczany na promocję turystyczną Krakowa za wystarczający?


Zdecydowanie za wysoki. Nie ma potrzeby promować miasta, które jest najbardziej rozpoznawalne w Polsce. Najlepsza reklama to dobre opinie osób, które tu przyjeżdżają.

3. Jak wprowadziłby Pan w życie hasło „deglomeracji przestrzennej i czasowej ruchu turystycznego”?


Uważam, że w Krakowie należy przekierować ruch z zatłoczonego obecnie centrum miasta do Nowej Huty, która przez ostatnie kilkanaście lat była lekceważona, a przecież jest absolutnie unikalna w skali światowej. Samo wytworzenie swego rodzaju „mody na Nową Hutę” jest możliwe. Wystarczy wesprzeć miejskich aktywistów, którzy mają głowy pełne świetnych pomysłów i kochają swoją dzielnicę, a wszystkie pieniądze z budżetu na marketing i promocję Krakowa przeznaczyć na rzecz Nowej Huty. Skorzysta na tym cały Kraków, ponieważ po zrewitalizowaniu najstarszej części dzielnicy będziemy mieli zupełnie nowy produkt turystyczny. Zabytkowe centrum dusi się od nadmiaru turystów. Trzeba zatem stworzyć jakąś alternatywę. Powinna stać się nią właśnie Nowa Huta. I dlatego powinien o niej usłyszeć cały świat. Od razu też uprzedzę, że akcję promocyjną zamierzam poprzedzić szerokimi konsultacjami społecznymi. Przedstawimy jej spodziewane rezultaty, ich dobre i złe strony. Jeżeli nowohucianie stwierdzą, że nie potrzebują u siebie turystów, bo chcą mieć święty spokój, to uszanuję ich zdanie. Promocja Nowej Huty będzie wtedy miała skromniejszy zakres. Jedno jest pewne: po latach zaniedbań ta dzielnica po prostu zasługuje, by ją zrehabilitować, skutecznie wesprzeć i by dzięki temu odzyskała swoją świetność.

4. Jak pogodzić potrzeby mieszkańców najbardziej atrakcyjnych turystycznie terenów miejskich z ruchem turystycznym?


Na pewno ważne jest żeby nie powiększać konfliktu pomiędzy turystami a mieszkańcami. Ważne jest minimalizowanie skutków negatywnych które są spowodowane przez dużą liczbę turystów w centrum Krakowa. Przede wszystkim dotyczy to hałasu w godzinach wieczornych i nocnych. Potrzeba większej liczby patroli w tej części miasta. Należy także powołać urząd nocnego burmistrza, którego podstawowym zadaniem będzie dbanie o to, jak miasto działa po zmroku, a także skuteczne zapobieganie pogarszania się komfortu życia mieszkańców na skutek imprezowego trybu życia niektórych turystów. Jego zadaniem będzie szukanie kompromisu pomiędzy oczekiwaniami turystów, a potrzebami mieszkańców.

5. Jak komunikować mieszkańcom pozytywny wpływ turystyki na rozwój Krakowa?


Nie ma co tworzyć propagandy o tym jak to pozytywne skutki przynosi turystyka. Jest to dosyć oczywiste. Ważne jest, aby mądrze przedstawiać sytuację jaka ma miejsce i nie skłócić bardziej tych dwóch grup – turystów i mieszkańców. Potrzebna jest tu mądra i wrażliwa polityka.

6. Co Pan sądzi o pomyśle wprowadzenia opłaty turystycznej i na co powinny być przeznaczone środki finansowe pozyskane z takiej opłaty?


Uważam, że pomysł wprowadzenia opłaty turystycznej jest właściwy, natomiast środki uzyskiwane z tego tytułu powinny być przeznaczane na działania związane z niwelowaniem negatywnych skutków turystyfikacji miasta. A więc na utrzymanie instytucji burmistrza nocnego, wprowadzenie dodatkowych patroli straży miejskiej i policji na ulicach miasta czy na budowę parków lub innych miejsc rekreacji dla mieszkańców w najbardziej obleganych rejonach.

7. Podstawowym elementem w organizacji ruchu turystycznego jest dostępność obiektów turystycznych. W jaki sposób planuje Pan rozwiązać organizację transportu turystycznego, szczególnie istotną w przypadku wysokobudżetowych turystów odwiedzających Kraków?


Przede wszystkim zamierzam rozwijać Szybką Kolej Miejską – czyli postawić na najzdrowszy, ekologiczny transport,zaś na obrzeżach miasta planuję wybudować parkingi Park&Ride dla 10 tysięcy samochodów. Będziemy zachęcać kierowców, by zostawiali swoje auta właśnie na parkingach typu Park&Ride, a swoją podróż kontynuowali komunikacją zbiorową, która zacznie funkcjonować w o wiele bardziej efektywny sposób. Jeśli kierowcy kupią bilet MPK albo wypożyczą miejski rower, parkowanie na P&R powinno być dla nich bezpłatne. Komunikacja miejska będzie szybka i wygodna, a ilość kursów wystarczająca, by sprawnie przedostać się do każdego z interesujących turystycznie rejonów Krakowa. Natomiast jeśli chodzi o turystykę grupową, to należy stworzyć na obrzeżach miasta duże parkingi dla autokarów. Z tych parkingów turyści będą w grupach dowożeni mniejszymi ekologicznymi pojazdami specjalnie im dedykowanymi, do ścisłego centrum, po którym będą się poruszali tak jak obecnie – pieszo.