W ramach prowadzonej akcji Małopolska – Bezpieczna Turystyka, zebraliśmy w jednym miejscu zestawienie informacje dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej, które mamy nadzieję, że dzięki niem zwiększą szanse na funkcjonowanie w tym specyficznym okresie:

 

#CERTYFIKAT


Certyfikat Małopolska – Bezpieczna Turystyka

Projekt został przygotowany przez Krakowską Izbę Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, o certyfikat mogą wystąpić podmioty świadczące usługi na terenie województwa małopolskiego, działający w następujących kategoriach:

  • Obiekty noclegowe, restauracje, miejsca oraz usługi działające w tzw. branży spotkań
  • Atrakcje turystyczne
  • Transport turystyczny
  • Biura Obsługi Turystów – w tym punkty Informacji Turystycznej.

Do współpracy na zasadach perntesrskich zostały zaproszone instytucje na co dzień zajmujące się bepieczeńswem turystów przybywywających do Małpopolski m.in. Polską Organizację Turystyczną, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Narodowy Fundusz Zdrowia Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Komendę Wojewódzką Straż Pożarną w Krakowie, Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Małopolską Organizacja Turystyczna.
Certyfikat współfinasowny jest ze środków Województwa Małopolskiego.

 

Strona apikacyjna

#WYTYCZNE


  • Wytyczne dla funkcjonowania parków rozrywki (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny, 1.06.2020 r.)
  • Wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. (Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny, 1.06.2020 r.) link z dnia 12.08.2020.
  • Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku. Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami,
  • Wytyczne dla funkcjonowania sal zabaw  w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. (Minister Rozwoju i Główny Inspektor Sanitarny)
  • Zasady bezpieczeństwa dla powiatów (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1356)

#DODATKOWE #INFORMACJE


Lista szpitali zakaźnych

#OFICJALNE APLIKACJE


ProteGO Safe
Oficjalna aplikacja ProteGO Safe to realna pomoc dla nas wszystkich. Dzięki niej szybciej wrócimy do normalnego życia. Ważne, aby korzystało z niej możliwie najwięcej osób. Zachęć znajomych do pobrania, zainstalowania i korzystania z aplikacji.

ProteGO Safe

Kwarantanna domowa
Kolejna oficjalna aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych

Kwarantanna domowa

Regionalizacja – dodatkowe obostrzenia w powiatach z największym przyrostem zakażeń