Podczas uroczystości obchodów Światowego Dnia Turystyki w Białce Tatrzańskiej w dn 3.10.2014. dwie osoby z grona KIT zostały odznaczone: Luiza Biesik – Odznaką za Zasługi dla Turystyki oraz Aleksander Miszalski Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki.