KRAKOWSKA IZBA TURYSTYKI

O nas


Krakowska Izba Turystyki jako organizacja samorządu gospodarczego utworzona została w kwietniu 1992 roku. Aktualnie zrzesza na zasadach dobrowolności blisko 200 podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej.

Działalność Krakowskiej Izby Turystyki koncentruje się głównie na:

  • współdziałaniu z organami władzy rządowej, samorządowej i lokalnej w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju turystyki w Krakowie i regionie małopolskim,
  • stwarzaniu warunków do rozwoju i podnoszenia standardu usług turystycznych,
  • kształtowaniu wizerunku turystycznego regionu,
  • promocji Krakowa i regionu przez udział w targach krajowych i zagranicznych,
  • współpracy z podobnymi organizacjami z innych regionów kraju,
  • opiniowaniu projektów aktów i rozwiązań dotyczących gospodarki turystycznej,
  • rozstrzygania sporów członków Krakowskiej Izby Turystyki w drodze postępowania pojednawczego
  • współpracy z mediami w celu właściwego kreowania wizerunku turystyki.
Kontakt

140

Feature one

+440

Feature one

765

Feature one

78

Feature one

01

Over three years in the ruling

Save the Children believes every child deserves a future. In the U.S. and around the world, we give children a healthy start in life the Chief may also be involved in fire prevention.

Kontakt

Super power Administration

On top of our attention to Politician and service is a commitment to excellence all qualities admire.

200 years of city history

In 1985, WinShape Camps launched life-changing summers with our very overnight camp.

Famous for lovly city spots

That early experience set the stage for how we do camps today creating fun and faithful places.

Nasz zespół

Rafał Marek

PREZES ORAZ DYREKTOR BIURA ZARZĄDU

T: +48 578 200 406
E: izba@kit.krakow.pl

Jacek Legendziwicz

WICEPREZES ZARZĄDU

T:
E: izba@kit.krakow.pl

Radosław Kociumbas

SEKRETARZ ZARZĄDU

T:
E: izba@kit.krakow.pl