Po dwóch latach kryzysu związanego z pandemią, w ostatnich tygodniach branża turystyczna odnotowała kolejne zawirowania związane z konfliktem za wschodnią granicą.

Widząc to Krakowska Izba Turystyki zwróciła się do grona ponad trzydziestu praktyków i ekspertów o ocenę obecnej sytuacji, związanej z kryzysem w małopolskiej turystyce, który powstał wraz z pojawiającym się zagrożeniem oraz falą uchodźców, która zaburzyła odbudowujący się po pandemiczny ruch turystyczny.

Aktualnie po przybyciu obywateli Ukrainy szeroka grupa wolontariuszy i odpowiednich służb przezwyciężyły falę uchodźców jaka dotarła do Polski, w której setki tysięcy osób otrzymało pomoc i wsparcie. Dotychczasowe szerokie zaangażowanie Polaków, pokazuje ogromną gościnność i wrażliwość na wynikłe problemy oraz bezwarunkową pomoc.

Należy podkreślić, że na dzień dzisiejszy miejsca, które służyły pomocą naszym poszkodowanym sąsiadom w większości zostały doprowadzone do normalnej funkcjonalności a przybyłe ofiary konfliktu zostały alokowane do bezpiecznych obiektów w których udzielane są nadal świadczenia, wspierane finansowo przez licznych sponsorów z kraju, zagranicy oraz państwo Polskie.

Hotele oraz szeroko rozumiana infrastruktura m.in. dworce, lotniska, które brały udział w początkowej fazie pomocy udostępniając swoje zasoby, dostosowały swój serwis do aktualnej funkcjonalności i podobnie jak przed wspomnianą sytuacją oferują odprawę podróżnych, sprawną obsługę turystów przybywających i zwiedzających nasz kraj.

Mając na uwadze przedstawione opinie, można zauważyć potrzebę podjęcia natychmiastowych działań pokazujących stabilną i bezpieczną sytuację w Polsce. Przede wszystkim zapobiegając dezinformacji za granicami naszego kraju jak i wewnątrz niego. Przedstawiciele branży turystycznej uważają, że informacje te powinny być udostępniane za pośrednictwem dostępnych mediów tak aby miały jak najszerszy zasięg i dotarły do potencjalnych turystów.

Eksperci rekomendują podjęcie jak najszybszych działań związanych z przekazem przedstawiającym Kraków, Małopolskę i nasz kraj jako stabilną destynację, która posiada gwarancję bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz Sojuszu Atlantyckiego, która otoczona jest w pełni kontrolowaną granicą, której przekroczenie możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych przejściach granicznych na podstawie stosownych dokumentów.

Mając na uwadze wywołany w ostatnich tygodniach kryzys oraz powoli odradzający się rynek turystyczny po pandemii działania powinny być wielopoziomowe i podzielone na poszczególne etapy, polegający na zintensyfikowanych działaniach public relation,  networkingu, podróży studyjnych oraz kampanii wizerunkowej. Wykorzystując do tego dostosowaną formę i poziom komunikacji przy wykorzystaniu mediów społecznościowych i ogólnodostępnych.

Ważne jest również aby w komunikacji wykorzystać również informacje o zniesieniu z dniem 28 marca 2022, w dużej części obostrzeń związanych z kończącą się pandemią, co pozwoli na odrodzenie się turystyki, zwłaszcza turystyki miejskiej, która najbardziej ucierpiała przez ostatnie dwa lata.

Podsumowanie w formie pisama z prośbą o rozpoczęcie działań informacyjnych zostało przekazane do odpowiedzialnych instytucji samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za promocję Krakowskiej i Małoposkiej i Polskiej turystyki.

Informacje opublikowane w mediach


Dziękujemy redakcjom za przygotowanie materiałów,

Dane z prezentacji (slajdy poniżej)


24 lutego 2022 -o godzinie 3:55 czasu polskiego Władimir Putin podjął decyzję o rozpoczęciu „specjalnej operacji wojskowej” we wschodniej Ukrainie, którego efektem była fala uchodźców napływające na teren Polski.

Segmentacja rynku turystycznego z którego reprezentowani byli eksperci/praktycy

 • 39,6% Touroperator
 • 22,9% Przewodnik/pilot
 • 14,6% Transport
 • 10,4% HoReCa
 • 8,3% MICE (turystyka biznesowa)
 • 4,2% Atrakcje Turystyczne
 • 2,0% Uczelnie

Spadek zainteresowania przyjazdami turystycznymi do Małopolski z uwagi na wojnę na Ukrainie

91% przewiduje znaczny spadek zainteresowania przyjazdami turystycznymi do Małopolski z uwagi na wojnę na Ukrainie

Anulacja rezerwacji usług turystycznych

88% ankietowanych wskazało znaczące i bardzo dużą liczbę anulacji rezerwacji usług turystycznych

Anulacja rezerwacji usług turystycznych w perspektywie czasowej

 • 48,5% anulacje rozpoczęły się od początku rozpoczęcia konfliktu do dnia 18.03
 • 18,2% najbliższe dni, tydzień do 27.03
 • 27,3% w przedziale tydzień - miesiąc do 18.04 (do Poniedziałku Wielkanocnego)
 • 39,4% do rozpoczęcia wakacji do 30.06
 • 15,2% do końca roku
 • 6,1% na kolejne lata

Kierunki z jakich odnotowuje się i przewiduje spadek zainteresowania podróżami turystycznymi do Krakowa i Małopolski

 • 42,4% Francja
 • 39,4% Stany Zjednoczone, Kanada
 • 39,4% Włochy
 • 33,3% Wielka Brytania
 • 24,2% Kraje Skandynawskie
 • 21,2% Austria, Szwajcaria:
 • 21,2% Hiszpania
 • 18,2% Rynek krajowy
 • 15,2% Izrael
 • 12,1% Azja
 • 9,1% Litwa, Łotwa, Estonia
 • 6,1% Słowacja, Węgry, Czechy
 • 9,1 % pozostałe