W dniach 9 i 10 kwietnia w Kopalni Soli Bochnia odbyły się I Podziemne Warsztaty Turystyczne. Uczestnikami wydarzenia były podmioty związane z szeroko pojętą turystyką przyjazdową (przede wszystkim biura podróży, organizacje turystyczne, przedstawiciele uczelni wyższych kształcących na kierunkach związanych z turystyką, przedstawiciele mediów itp. ) Tematem przewodnim Warsztatów była „Turystyka przyjazdowa w Małopolsce” . Wydarzenie uświetniły wykłady poprowadzone przez Pana prof. dr hab. Zygmunta Kruczka, oraz Pana dr Krzysztofa Borkowskiego. Warsztaty zgromadziły 70 uczestników z całej Polski i z zagranicy. Były okazją do pełnego zaprezentowania oferty kopalni, oraz umożliwiły wymianę doświadczeń uczestników. Wszystkim uczestnikom oraz naszemu partnerowi i współorganizatorowi Warsztatów, firmie Invest 4 Elite serdecznie dziękujemy. Już myślimy o kolejnej edycji.