Motywami zorganizowania „ seminarium – szkolenia” były:
– zmiany w aktach prawnych (prawo polskie i europejskie) dotyczące turystyki i przewozu osób
– bezpieczeństwo uczestników imprez turystycznych, chęć działania biur turystycznych i firm transportowych świadczących przewozy osób o charakterze turystycznym zgodnie z zasadami prawnymi
– ukonstytuowanie osobowe Komisji Transportu i Przewoźników Turystycznych  Izby Turystyki RP
Jednym z istotnych powodów był także fakt, że dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy „Ustawa z dn. 16 września 2011” zmieniająca wiele dotychczasowych zasad prawnych dotyczących transportu drogowego w tym także transportu  turystycznego. Ustawa ta wywołała liczne zmiany w innych aktach prawnych powiązanych z działalnością turystyczną  i przewozami osób o charakterze turystycznym.
(pełny tekst ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112441454&type=2).
Ustawa ta zwiększa (novum) odpowiedzialność organizatorów imprez turystycznych i wycieczek, wynajmujących do realizacji programu turystycznego środki transportu (np.  autokary), nakładając nowe obowiązki, a także umożliwia stosowanie kar finansowych do wysokości aż 40 000 PLN za nieprawidłowości wynikłe w trakcie realizacji programu.
Seminarium posiadało wysoki poziom merytoryczny, tutaj należy się podziękowanie dla Biura Prawnego Arena 561 które objęło Patronat Merytoryczny. Obejmowało trzy bloki tematyczne z doskonałymi prezentacjami przygotowanymi przez bardzo kompetentne osoby:
1)    Biuro Prawne Arena 561 – (specjalizacja transport) – Pani Iwona SZWED, zmiany i nowości w prawie polskim i europejskim jakie spotykają przewoźników oraz organizatorów imprez turystycznych, wycieczek, a które zostały wprowadzone w ostatnim okresie.
2)     Małopolski Inspektorat Transportu Drogowego – Panowie Inspektorzy Paweł KUCHARCZYK i Rafał PALEWICZ zmiany w zasadach prawnych świadczenia turystycznych usług transportowych, skupiając się na wspólnej odpowiedzialności przewoźników i biur turystycznych, prawa do kontroli organizatorów turystyki (nowość), generalne zasady pracy i uprawnień ITD.
Sporo emocji i dyskusję wywołały takie tematy jak: tzw. „okazjonalny  przewóz osób” przez firmy i osoby nie posiadające nawet podstawowych stosownych uprawnień i licencji,  a także działania w tzw. „szarej strefie”.
3)    Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie – Wydział Ruchu Drogowego – aspirant Marcin FILIPEK prezentacja corocznej akcji „Bezpieczne Wakacje 2012”, mającej m.in. na celu: kontrolę sprawności i wyposażenia środków transportu, kwalifikację i odpowiedzialność kierowców, zasady przeprowadzania kontroli, ich zakres  i czas trwania, sytuacje nagłe.
Ciekawa dyskusja dotyczyła problemu przeprowadzania przez Policję, kontroli autokaru w chwili jego  podstawiania, na wniosek uczestników wyjazdu lub rodziców. Jest to nagminną praktyką w okresie wakacyjnym. Poddano pod wątpliwość rodzaj tej kontroli, przebiegającej w sytuacji ograniczonych możliwości diagnostycznych.
Seminarium towarzyszyła ekspozycja pojazdów na dziedzińcu hotelowym autokaru VDL New Futura (Autokar Roku 2012) oraz pojazdów marki MERCEDES BENZ z modelami: Sprinter (zabudowa CMS Auto) oraz Viano i Vito w wersjach dedykowanych dla branży turystycznej.
Nieodpłatny udział w seminarium zawdzięczamy niezawodnym sponsorom, którym należą się szczególne podziękowania:
CMS Auto,
Mercedes Benz Sobiesław Zasada Automotive,
VBI Group – Busimport Pl,
VDL Bus&Coach Polska,
Volvo Bus Polska,
Patronat medialny objęli:
Polski Traker Bus,
etransport.pl,
infobus.pl,
którzy upowszechniali  i upowszechniają informacje o seminarium.
Po zakończonym seminarium część jego uczestników postanowiła uczestniczyć w pracach – Komisji Transportu Przewoźników Turystycznych, działającej zgodnie ze statutem w ramach Izby Turystyki RP.
Podczas inauguracyjnego spotkania dokonano wyboru władz Komisji. Skład i władze Komisji zgodnie ze Statutem Izby podlegają zatwierdzeniu przez Radę Krajową.

Informację opracowali
Tomasz ŁOPUSZYŃSKI
Rafał MAREK