W dniach 15-17 listopada br w Krakowie na zaproszenie Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej   i Krakowskiej Izby Turystyki gościli przedstawiciele Słowackiego Stowarzyszenia Biur Podróży i Agentów Turystycznych. W trakcie tego pobytu goście – a było ich 90 osób – odbyli swoje doroczne seminarium na temat obsługi ruchu turystycznego na Słowacji oraz problemów związanych z wdrażaniem niektórych dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie turystyki.  W pierwszym dniu wizyty doszło do podpisania umowy o współpracy między Słowackim Stowarzyszeniem Biur Podróży i Agentów Turystycznych i Izbą Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Umowę podpisali ze strony słowackiej Prezydent SACKA Pan Tomas Hasala, zaś w imieniu Izby Turystyki RP Wiceprzewodniczący Pan Andrzej Szymański. W drugim dniu odbył się workshop z przedstawicielami krakowskich biur turystycznych. Goście  zwiedzili Kraków i Kopalnię Soli w Wieliczce i jak sami stwierdzili „na nowo odkryli piękny Kraków”.

Galeria zdjęć