24.01.2017 r. w Łagiewnikach odbyło się spotkanie organizatorów turystyki z terenu województwa małopolskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie zmian w przepisach prawa związanych z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Po przywitaniu zebranych przez Dyrektora Departamentu Turystyki i Sportu w UMWM, Pana Tomasza Urynowicza, odbyły się 2 prezentacje merytoryczne na temat w/w zmian które poprowadziły p. Beata Stachura, Kierownik Zespołu ds. Usług Turystycznych Departamentu Turystyki i Sportu UMWM oraz p. Katarzyna Korycka-Fuhrmann reprezentująca UFG.

 

Po wysłuchaniu prezentacji przedstawiciele UMWM i TFG byli do dyspozycji uczestników i udzielali informacji na temat zmian.

 

Jeśli dalej mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości odnośnie fukncjonowania TFG prosimy o kontakt z Izbą.

 

Prezentacje z części merytorycznej można znaleźć w dziale 'do pobrania’ na naszej stronie.