W dniu 22 marca w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy najnowszą wersję projektów Rozporządzeń MF w sprawie sum gwarancyjnych. (projekty te są zamieszczone w strefie członkowskiej).  Zawierają one proponowane zmiany w dotychczasowych Rozporządzeniach oraz uzasadnienie ministerstwa.
W  dniu  25 marca br. w Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli 5-ciu Izb, którego tematyką była próba wypracowania jednego wspólnego stanowiska dotyczącego przedstawionych projektów Rozporządzeń.
W spotkaniu uczestniczyli:
– Paweł Niewiadomski – Prezes Polskiej Izby Turystyki
– Krzysztof Mrowiec – Skarbnik Izby Turystyki RP
– Artur Grocholski – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych
– Małgorzata Mastalerz – przedstawiciel OSAT
– Artur Matiaszczyk – przedstawiciel Polskiego Związku Organizatorów Turystyki
– Małgorzata Karwat – przedstawiciel Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej
Po kilkugodzinnej, , rzeczowej, merytorycznej i konstruktywnej dyskusji udało się wypracować wspólne stanowisko, które w dniu 28 marca 2013 r  zostało przesłane do MF oraz do wiadomości do MSIT.  Również to wspólne stanowisko Izb jst dostępne w strefie członkowskiej
Niezależnie od tego przystępujemy do kolejnego etapu prac legislacyjnych związanych z nowelizacją Ustawy o Usługach turystycznych. W dniu 4 kwietnia w Warszawie ma się odbyć posiedzenie Stałej Podkomisji ds. Turystyki Sejmu, którego tematem ma być właśnie nowelizacja ustawy. Chcemy tak jak poprzednio spotkać się w Łodzi i omówić nasze najważniejsze postulaty i oczekiwania. Jeżeli nam się to uda, to jestem zdania, że będzie to wielki sukces samorządu turystycznego.
Krzysztof Mrowiec, ITRP