Skład Zarządu / Current composition of the Board

Rafał Marek

prezes zarządu (Consulting RM)

Łukasz Barłowski

wiceprezes zarządu (Artur Travel)

Ewa Bigosz-Lassota

wiceprezes zarządu (CŻW Ster)

Jacek Legendziewicz

wiceprezes zarządu (Jordan Group)

Radosław Kociumbas

sekretarz / członek zarządu (Go Krakow)

Andrzej Bahr

skarbnik / członek zarządu (Delta Transport)

Marta Krzyżek-Siudak

członek zarządu (Made in Krakow)

Maciej Putaj

członek zarządu (Biuro Turystyczne Lech 93)