Po dwóch latach kryzysu związanego z pandemią, w ostatnich tygodniach branża turystyczna odnotowała kolejne zawirowania związane z konfliktem za wschodnią granicą.

Widząc to Krakowska Izba Turystyki zwróciła się do grona ponad trzydziestu praktyków i ekspertów o ocenę obecnej sytuacji, związanej z kryzysem w małopolskiej turystyce, który powstał wraz z pojawiającym się zagrożeniem oraz falą uchodźców, która zaburzyła odbudowujący się po pandemiczny ruch turystyczny.

Aktualnie po przybyciu obywateli Ukrainy szeroka grupa wolontariuszy i odpowiednich służb przezwyciężyły falę uchodźców jaka dotarła do Polski, w której setki tysięcy osób otrzymało pomoc i wsparcie. Dotychczasowe szerokie zaangażowanie Polaków, pokazuje ogromną gościnność i wrażliwość na wynikłe problemy oraz bezwarunkową pomoc.

Należy podkreślić, że na dzień dzisiejszy miejsca, które służyły pomocą naszym poszkodowanym sąsiadom w większości zostały doprowadzone do normalnej funkcjonalności a przybyłe ofiary konfliktu zostały alokowane do bezpiecznych obiektów w których udzielane są nadal świadczenia, wspierane finansowo przez licznych sponsorów z kraju, zagranicy oraz państwo Polskie.

Hotele oraz szeroko rozumiana infrastruktura m.in. dworce, lotniska, które brały udział w początkowej fazie pomocy udostępniając swoje zasoby, dostosowały swój serwis do aktualnej funkcjonalności i podobnie jak przed wspomnianą sytuacją oferują odprawę podróżnych, sprawną obsługę turystów przybywających i zwiedzających nasz kraj.

Mając na uwadze przedstawione opinie, można zauważyć potrzebę podjęcia natychmiastowych działań pokazujących stabilną i bezpieczną sytuację w Polsce. Przede wszystkim zapobiegając dezinformacji za granicami naszego kraju jak i wewnątrz niego. Przedstawiciele branży turystycznej uważają, że informacje te powinny być udostępniane za pośrednictwem dostępnych mediów tak aby miały jak najszerszy zasięg i dotarły do potencjalnych turystów.

Eksperci rekomendują podjęcie jak najszybszych działań związanych z przekazem przedstawiającym Kraków, Małopolskę i nasz kraj jako stabilną destynację, która posiada gwarancję bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz Sojuszu Atlantyckiego, która otoczona jest w pełni kontrolowaną granicą, której przekroczenie możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych przejściach granicznych na podstawie stosownych dokumentów.

Mając na uwadze wywołany w ostatnich tygodniach kryzys oraz powoli odradzający się rynek turystyczny po pandemii działania powinny być wielopoziomowe i podzielone na poszczególne etapy, polegający na zintensyfikowanych działaniach public relation,  networkingu, podróży studyjnych oraz kampanii wizerunkowej. Wykorzystując do tego dostosowaną formę i poziom komunikacji przy wykorzystaniu mediów społecznościowych i ogólnodostępnych.

Ważne jest również aby w komunikacji wykorzystać również informacje o zniesieniu z dniem 28 marca 2022, w dużej części obostrzeń związanych z kończącą się pandemią, co pozwoli na odrodzenie się turystyki, zwłaszcza turystyki miejskiej, która najbardziej ucierpiała przez ostatnie dwa lata.

Podsumowanie w formie pisama z prośbą o rozpoczęcie działań informacyjnych zostało przekazane do odpowiedzialnych instytucji samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za promocję Krakowskiej i Małoposkiej i Polskiej turystyki.


Współorganizatorzy:
 • Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich w Krakowie,
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osób,
 • Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera, Polska Izba Turystyki,
 • Wielkopolska Izba Turystyczna, Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan
Patronat Honorowy:
 • Paweł Kucharczyk – Małopolski Inspektor Transportu Drogowego – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
Media Patroni:
 • InfoBus.pl,
 • Polski Traker Bus,
 • Rynek Turystyczny, WaszaTurystyka.pl,
 • Wiadomości Turystyczne
Patroni Merytoryczni:
 • Biuro Prawne Arena 561,
 • Tax Service Nadolski VAT Consulting

II Forum Pilotów, Przewodników i Biur Podróży #TMM – 14.11.2018


Wydarzenie, które w tym roku odbędzie się po raz drugi. Forum będzie miało na celu podsumowanie kończącego się sezonu w Krakowie oraz integrację samego środowiska pilotów i przewodników, dostosowanie aktualnych potrzeb i wypracowania platformy współpracy z biurami podróży oraz dostosowanie oferty do aktualnych potrzeb turystów. Jednym z elementów forum będzie promocja dobrych praktyk m.in. paszportu pilota / przewodnika, jako dokumentu potwierdzającego kompetencje i doświadczenie w obsłudze ruchu turystycznego w zderegulowanym otoczeniu.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.

Szkolenie & Warsztaty z nowej Ustawy o usługach turystycznych (…) #TMM – 14.11.2018


Z dniem 1 lipca 2018 r. weszła w życie „Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych”, nowe regulacje zmieniają wiele zasadniczych interpretacji w zakresie organizacji imprez turystycznych oraz obowiązków, które nakłada nowa dyrektywa UE na przedsiębiorców działających w turystyce.
W pierwszej części Radca prawny przedstawi założenia i informacje na temat najczęściej występujących problemów związanych z interpretacją nowej ustawy, w drugiej części warsztatowej, będzie możliwość zadania indywidualnych pytań przez uczestników, jak również otrzymania praktycznych odpowiedzi i rozwiązań z którymi na co dzień spotykają się firmy działające w szeroko rozumianej branży turystycznej.
Wydarzenie będzie imprezą zamkniętą i odpłatną – standardowa cena 195 zł (specjalna cena 45 zł dla członków KIT, NIT, PIT).
Warsztaty poprowadzi mec. Maciej Kasperowicz – prawnik/trener, współpracujący na co dzień z Wyższą Szkołą Handlową, ABC, Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp.j.
Poza znajomością nowej ustawy o usługach turystycznych (…), mec. Maciej Kasperowicz specjalizuje się w zakresie prawa zamówień publicznych, prawo pracy, prawo gospodarcze oraz prawo administracyjne.

Organizatorzy:
 • Polska Izba Turystyki Oddział Małopolski,
 • Nowosądecka Izba Turystyczna oraz Krakowska Izba Turystyki.

II Warsztaty przewoźników obsługujących grupy z Dalekiego Wschodu w Europie #TMM – 14.11.2018


Będzie to drugie spotkanie przewoźników, którzy obsługują azjatyckie grupy odwiedzające Europę. Podczas spotkania uczestnicy przeanalizują zasady współpracy ze zleceniodawcami m.in. zakres: podpisanych umów jak również świadczenia z niej wynikające (ilość km, dodatkowe koszty drogowe, opłaty i wynagrodzenia dla obsługi). Kolejnym problemem jest forma współpracy pomiędzy przewoźnikami: osobno, a może razem, możliwości podjęcia wspólnych działań promocyjnych, które dadzą możliwość zwiększenia portfela zamówień oraz zwiększenie ilości tego typu imprez turystycznych w Polsce.

 

Study Tour & Workshop #TMM - 15.11.2018


W drugi dzień tradycyjnie po śniadaniu (ok. 9:00) rozpocznie się wspólną kawą, następnie zainteresowani udadzą się na study tour po zakamarkach Małopolski.
Podczas spotkania zostanie podsumowane całe wydarzenia, które odbywało się w dniu 14 listopada.

Uczestnikom zostanie przedstawiona oferta turystyczna Regionu Małopolska w zakresie aktywnego wypoczynku na przykładzie Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA.
Następnie uczestnicy przemieszczą się do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, gdzie zostanie przedstawiona kompleksowa oferta współpracy w zakresie obsługi ruchu turystycznego oraz oferta turystyki pielgrzymkowej Małopolski.
Uczestnicy otrzymają materiały promocyjne przygotowane przez Krakowską Izbę Turystyki, Województwo Małopolskie oraz Małopolską Organizację Turystyczną.

Kolejnym punktem study touru będzie przedstawienie oferty pielgrzymkowej w Małopolsce.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.

Sprawy organizacyjne:


Impreza ma charakter otwarty w przypadku propozycji, uwag prosimy o kontakt z organizatorami, przed, w miarę możliwości w trakcie, jak również po wydarzeniu, z góry dziękujemy za wszelkie konstruktywne sugestie.

 • Zgłoszenia www.tmm.konfeo.com
 • Udział bezpłatny dla przewoźników, touroperatorów, pilotów i przewodników, po dokonaniu zgłoszenia do 9 listopada do godz. 12:00
 • Dla pozostałych zainteresowanych oraz przy zgłoszeniu po wyznaczonym terminie koszt 150 zł/os.
 • Ilość miejsc ograniczona. Organizatorzy zastrzegają prawo zamknięcia listy zgłoszeń przed wyznaczonymi terminami.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tematyki prezentacji.
 • Zakwaterowanie: Hotel Kolna*** (ilość miejsc ograniczona), rezerwacja za pośrednictwem arkusza rejestracyjnego, rozliczenie bezpośrednio z hotelem - oferta specjalna dla uczestników #TMM pokój (16:00/11:00) ze śniadaniem: 1 os. 160 zł • 2 os. 210 zł • tel. 12 252 40 59 • www.kolna.pl
 • fakultatywnie śniadanie w 1 dniu: (szwedzki stół 7:00-9:30) 30 zł/os.
 • zapraszamy do polubienia naszego profilu facebooku i na stronie rejestracyjnej , na którym będziemy starali się na bieżąco publikować aktualne informacje.
 • Dodatkowe informacje: Rafał Marek, T: 502 10 80 79, E: izba@kit.krakow.pl

Rejestracja zakończona 13.11.2018 23:59