Informacje dot. szkoleń z zakresu ustawy o imprezach turystycznych ipowiązanych usługach turystycznych>> Szkolenie: Kraków, 14.03.2018 r. <<


Krakowska Izba Turystyki wraz z Polską Izbą Turystyki oddział Małopolski i Nowosądecką Izbą Turystyczną zaprasza na szkolenie objaśniające nowe regulacje prawne wprowadzane ustawą z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Szkolenie ma na celu praktyczne przygotowanie przedsiębiorców turystycznych do działania według nowych regulacji oraz wyposażenie ich w narzędzia pozwalające dostosować swoją działalność do nowych wymogów prawnych.

Miejsce: Kraków, Q Plus Hotel (ul. Wygrana 6)

Czas trwania szkolenia: 11:00- 17:00 (w tym przewidziana przerwa kawowa)

Obowiązuje rejestracja na szkolenie (link poniżej)

 Udział w szkoleniu płatny:

– dla członków ww. izb: 61,50 zł/os

– dla pozostałych uczestników: 246,00 zł/os

Dodatkowe informacje zostaną przesłane do uczestników po rejestracji udziału:

Przydatne materiały dot. ustawy do pobrania >>>

Ramowy program szkolenia:

 • Zagadnienia ogólne: zakres ustawy, wyłączenia spod ustawy, definicje pojęć ustawowych, terminy
 • Przedsiębiorcy turystyczni, w tym organizatorzy turystyki, agenci turystyczni oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych
 • Impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne
 • Obowiązki informacyjne wobec podróżnych
 • Umowa o udział w imprezie turystycznej (w tym: treść umowy, przeniesienie umowy na innego podróżnego, zmiana ceny imprezy, zmiana innych warunków umowy, rozwiązanie umowy oraz prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej)
 • Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej
 • Odpowiedzialność wobec podróżnego z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej
 • Zabezpieczenia finansowe: gwarancje, ubezpieczenia (I filar) oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar)
 • Niewypłacalność organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych; ochrona podróżnego, likwidacja szkód turystycznych
 • Wymogi formalne związane z prowadzeniem działalności w zakresie turystyki.
 • Sankcje z tytułu naruszenia przepisów ustawy
 • Pytania i case studies.

>> Szkolenie – Kraków – maj 2018 <<

Informujemy, że w I połowie maja 2018 przewidziane jest szkolenie w zakresie zmian ww. ustawy organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Szkolenie prowadzone będzie przez przedstawicieli Departamentu Turystyki UMWM. Więcej informacji przedstawimy w kolejnych postach.