W dniu 25 kwietnia 2014 odbyło się doroczne Walne Zebranie Krakowskiej Izby Turystyki. Z uwagi na to, że w bieżącym roku dobiegła końca trzyletnia kadencja władz Izby, zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczego.  Podsumowano ostatni rok działalności, w którym koncentrowano się na wzmocnieniu pozycji i znaczenia Izby Turystyki w regionie małopolskim, zacieśnieniu relacji członkowie – Izba oraz współpracy  z władzami administracyjnymi, samorządowymi oraz branżowymi. Dyskusja jednak  –  wbrew problemom środowiska turystycznego, o których nie zapominany, jak  zmiany w ustawie  o usługach turystycznych, zmiany w podatku VAT czy podwyższone stawki ZAIKS-u – skoncentrowała się na przyszłości i planach Izby. Walne Zebranie przyjęło plan zadań , w którym znalazły się:
Integracja środowiska turystycznego,
Promocja dobrych praktyk – organizacja Konkursu Odys i certyfikacji Penelopa
Szkolenia zawodowe i konferencje dla branży turystycznej
Przeciwdziałanie nielegalnej konkurencji
Tworzenie produktów sieciowych:  Smakowanie Małopolski, Santo Subito, Karnawał Smaków
Stworzenie bazy rekomendowanych przewodników i  pilotów turystycznych
Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w  Krakowie, z którą Izba zawarła umowę w styczniu br , i   której przedmiotem jest dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb społecznych, a w szczególności  dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.  Celem współpracy będzie  wymiana wiedzy i doświadczeń na płaszczyźnie intelektualnej, organizacyjnej i ekonomicznej, wzajemne wspieranie w realizacji zadań objętych zakresem współpracy, tworzenie warunków rozwoju zawodowego dla osób reprezentowanych przez Strony: zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców i ich pracowników, oraz  kształcących się w Uczelni  studentów i jej pracowników.
Na koniec Walne Zebranie przyjęło uchwałę w  sprawie ZIO 2022:
„Krakowska Izba Turystyki składa deklarację poparcia dla podjętych przez Komitet Konkursowy Kraków 2022 starań o prawo organizacji ZIMOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH I PARAOLIMPIJSKICH w 2022 roku.
Jesteśmy przekonani, że Kraków, jak i Polska sprosta wymaganiom organizacyjnym, logistycznym, jak i finansowym, stawianym tej skali wydarzeniom sportowym.
Oczekujemy jednak, że w związku z tymi staraniami, Małopolska otrzyma wsparcie rządu polskiego nie tylko na obiekty sportowe, ale także na rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie, na dalszy rozwój krakowskiego lotniska w Balicach oraz na program ochrony środowiska.
Tylko szerokie i równomierne zaangażowanie środków doprowadzi do tego, że Olimpiada Zimowa 2022 zostanie zaliczona do sukcesu Polski.”
W wyniku przeprowadzonych wyborów  w Zarządzie znalazły się trzy nowe osoby: Rafał Marek, Tomasz Zioło i Piotr Pryszcz, któremu powierzono funkcję V-ce Prezesa Zarządu.

Galeria zdjęć>>