Zgodnie z postanowieniami §§ 26 i 33 pkt 5 Statutu Krakowskiej Izby Turystyki oraz §13 ust 3 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki – Zarząd Krakowskiej Izby Turystyki zwołuje Walne Zebranie Izby w dniu 14 września 2020 roku w terminach:

I termin: godz. 14.00

II termin: godz. 14.30

Obrady odbędą się w Hotelu Europejskim w Krakowie, ul. Lubicz 5

Porządek obrad:

I część oficjalna – otwarta

 • Otwarcie Zebrania.
 • Wystąpienie Prezesa Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki
 • Wystąpienia zaproszonych gości.
 • Przerwa

II część dla członków Krakowskiej Izby Turystyki

 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Izby.
 • Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
 • Zatwierdzenie „Regulaminu Obrad”.
 • Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 • Wybór Komisji Wnioskowej.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie prawomocności obrad.
 • Zatwierdzenie „Regulaminu Wyborów” do władz Krakowskiej Izby Turystyki.
 • Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – zgłoszenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki.
 • Wystąpienie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

1) Absolutorium dla Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki za ostatnią kadencję – dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały;
2) Przyjęcia bilansu z działalności finansowej Krakowskiej Izby Turystyki za rok 2019 – dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały;
3) Zatwierdzenia budżetu Krakowskiej Izby Turystyki na rok 2020 – dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały;
4) Umorzenia składek członkowskich za II kwartał 2020 r.
5) Uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej;
6) Zmiany w statucie Krakowskiej Izby Turystyki;
7) Wybory Prezesa Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki.
8) Wybory pozostałych Członków Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki.
9) Wybory Członków Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Turystyki
10) Wybory Członków Sądu Koleżeńskiego Krakowskiej Izby Turystyki.
11) Dyskusja, wolne wnioski.
12) Sprawozdanie Komisji Wnioskowej, przyjęcie wniosków.
13) Zamknięcie obrad.


Druk pełnomocnictwa dla osób uczestniczących w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Krakowskiej Izby Turystyki.

Druk pełnomocnictwa

Przed Walnym Zebraniem Izby o godz. 09:00 odbędzie się konferencja pn. „Badania, trendy i wsparcie dla przedsiębiorców turystycznych”.

REJESTRACJA

Zebranie realizowane będzie z uwzględnieniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

Termin

Rozpoczęcie:
14.09.2020 14:00
Zakończenie:
14.09.2020 17:00

Miejsce

Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, Kraków

Strona rejestracji:
https://walnezebranie140920.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Krakowska Izba Turystyki

izba@kit.krakow.pl