KRAKOWSKA IZBA TURYSTYKI

Wniosek o wydanie paszportu pilota

Do wniosku należy dołączyć: zdjęcie min. 35x45mm, ewentualnie kserokopię dokumentów potwierdzające nabycie uprawnień, legitymacji pilota/przewodnika.


    REKOMENDACJA OD KLUBU/STOWARZYSZENIA PILOTÓW/PRZEWODNIKÓW, REKOMENDACJA ORGANIZATORA TURYSTYKI


    LEGITYMACJA PILOTA WYDANA PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI

    Do wniosku należy dołączyć: zdjęcie min. 35x45mm, ewentualnie kserokopię dokumentów potwierdzające nabycie uprawnień, legitymacji pilota/przewodnika.