Wszystkie dzieci przy przekraczaniu granicy będą musiały posiadać własny dokument podróży. Może to być: PASZPORT BIOMETRYCZNY, PASZPORT TYMCZASOWY LUB DOWÓD OSOBISTY (jeżeli zezwalają na to przepisy krajów, przez które odbywać się będzie podróż).
Paszporty rodziców zachowują ważność, tracą ją jedynie zawarte  w nich adnotacje dotyczące dzieci.
Rodziców dzieci z Małopolski, które muszą wyrobić paszport, prosimy o zgłoszenie się do biur paszportowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Szczegółowe informacje: Małopolski Urząd Wojewódzki: www.malopolska.uw.gov.pl, tel. (12) 39 21 812, (12) 422 71 70