Po raz kolejny, podczas organizowanej przez krakowską Izbę Przemysłowo-Handlową uroczystości Krakowskimi Dukatami nagrodzono osoby  będące siłą napędową małopolskiej gospodarki, w tym dwaj członkowie Krakowskiej Izby Turystyki: Stanisław Sordyl – właściciel Hotelu Kocierz oraz Kajetan d’Obyrn – Prezes Kopalni Soli w Wieliczce.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: samorządowy kreator przedsiębiorczości, kreator przedsiębiorczości, właściciel i menedżer firmy. Kandydatów zgłasza kilkanaście instytucji, m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
W tym roku za samorządowego kreatora przedsiębiorczości uznany został burmistrz Gorlic Witold Kochan. Statuetka dla burmistrza to wyraz uznania za rewitalizację przestrzeni gminy, troski o środowisko, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie warunków dla rozwoju strefy aktywności gospodarczej.
Zwycięstwo w kategorii kreator przedsiębiorczości przypadło prezesowi Sądeckiej Izby Gospodarczej Pawłowi Kukle. Reprezentowana przez niego Izba zrzesza dziś 360 firm z 45 branż gospodarki. Jej zadaniem jest  promocja  firm członkowskich oraz reprezentowanie ich interesów gospodarczych wobec władz administracji państwowej i samorządowej. Dzięki podejmowanym inicjatywom Izba współtworzy i współrealizuje regionalną politykę gospodarczą. Wspiera także działania samorządu służące rozwojowi gospodarczemu naszego regionu.
Za najlepszych właścicieli firm uznani zostali: Krzysztof Maurer (PPUH Tłocznia Maurer), Jerzy Nowak (ZUE S.A.), Ewa Sadowska (Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń Unicardia & Unimedica Specjalistyczne Centrum Medyczne) i Stanisław Sordyl (STANPOL Sp. z o.o.). Najlepszymi menedżerami okazali się natomiast: Kajetan D`Obyrn z Kopalni Soli w Wieliczce, Ryszard Langer z MPWIK w Krakowie oraz Jerzy Szczerba z Cechtar Sp. z o.o. Statuetką za osiągnięcia w dziedzinie kultury uhonorowano aktora Macieja Stuhra.