Krakowska Izba Turystyki w związku z rozpoczynającymi się wakacjami przygotowała najważniejsze informacje na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W kilku słowach chcielibyśmy przybliżyć możliwość sprawdzenia organizatora, któremu rodzice powierzają swoje najdroższe pociechy na czas zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych.

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest w celu rekreacji lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, którego elementami są: szkolenie lub pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych. Wypoczynek odbywa się w terminie nie krótszym niż dwa dni (bez względu na nocleg), w czasie przerw w nauce, w kraju lub zagranicą. Wypoczynek to m.in.: kolonia, półkolonia, zimowisko, obóz, biwak.

Najpierw sprawdź organizatora.

Uprawnionymi podmiotami do organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży są:

 • szkoły i placówki (ustawia o systemie oświaty),
 • przedsiębiorcy podlegający ustawie o usługach turystycznych
 • osoby fizyczne, prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Ogólnodostępna baza organizowanych imprez wypoczynkowych prowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowejhttps://wypoczynek.men.gov.pl/

Zgłoszeniu nie podlega, tzw. wypoczynek rodzinny − wypoczynek organizowany przez rodziców dla własnych dzieci i dzieci osobistych znajomych rodzicom.

Wypoczynkiem rodzinnym NIE JEST: wyjazd organizowany dla uczniów przez nauczyciela, mieszkańca osiedla dla dzieci z osiedla, trenera dla uczestników kursu np. tańca z domu kultury, prezesa klubu sportowego dla młodzieży z klubu, itp. pomimo poznania rodziców tych uczniów.

Jeżeli osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej organizują wypoczynek w celu zarobkowym w postaci imprezy turystycznej stają się przedsiębiorcą.

 

Jeżeli wypoczynek dzieci i młodzieży jest imprezą turystyczną tzn. zawiera, co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program, który jest objęty wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo program przewiduje zmianę miejsca pobytu, wtedy podmiot zajmujący się profesjonalnie organizacją takiej imprezy powinien być wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

Link do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT): https://turystyka.gov.pl/ceotipt/podmioty_p_77.html

Prowadzenie działalności organizatora lub pośrednika bez stosownego wpisu do rejestru jest wykroczeniem i podlega grzywnie.

Półkolonia oraz inne formy, które nie spełniają tych kryteriów, nie są imprezami turystycznymi, a ich organizatorzy nie muszą posiadać wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku, które zostały zawarte w publikacji

„Poradnik bezpiecznego wypoczynku”, udostępniony na stronie M.E.N.

Krakowska Izba Turystyki

Krakowska Izba Turystyki jest organizacją samorządu gospodarczego, która w 2017 roku będzie obchodziła jubileusz 25-lecia powołania, aktualnie zrzesza 86 podmiotów gospodarczych działających w zakresie obsługi ruchu turystycznego w Małopolsce.

Zakres działalność Krakowskiej Izby Turystyki obejmuje m.in.:

– współdziałanie z organami władzy rządowej, samorządowej i lokalnej w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju turystyki w Krakowie i regionie małopolskim

– stwarzaniu warunków do rozwoju i podnoszenia standardu usług turystycznych

– współpracy z podobnymi organizacjami z innych regionów kraju

– opiniowaniu projektów aktów i rozwiązań dotyczących gospodarki turystycznej

– współpracy z mediami w celu właściwego kreowania wizerunku turystyki

Krakowska Izba Turystyki jest organizacją zrzeszającą podmioty gospodarcze i inne firmy działające na rzecz obsługi ruchu turystycznego.

Zainteresowanych przystąpieniem prosimy o kontakt. tel. 502 108 079 – Rafał Marek e-mail: r.marek@itrp.pl

 

w imieniu Członków Krakowskiej Izby Turystyki

życzymy udanych wakacji

Zarząd Krakowskiej Izby Turystyki

Rekomendowani organizatorzy kolonii i obozów młodzieżowych przez Krakowską Izbę Turystyki:

 1. Biuro Podróży ANTAVIA – Kraków, ul. Mikołajska 14/1,
  e-mail: antavia@antavia.pl, tel. 12 429 67 27, www.antavia.pl
 2. Agencja Turystyczna ARION – Kraków, ul. Karmelicka 32,
  e-mail: arion@arion.pl,  tel. 12 632 01 50,  www.arion.pl
 3. Biuro Podróży GALEON – Kraków, os. Górali 5

e-mail: galeon@galeon.krakow.pl,  tel. 12 642 26 20, www.galeon.krakow.pl

 1. Biuro Podróży GRAMADA – Wadowice, ul. Krakowska 20
  e-mail: wadowice@gramada.com.pl,  tel. 33 823 44 03,  www.gramada.com.pl
 2. Biuro Turystyki HUT-PLUS – Kraków, ul. Ujastek 5b,
  e-mail: biuro@hutplus.com.pl,  tel. 12 643 55 98,  www.hutplus.com.pl
 3. Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR – Kraków, Rynek Podgórski 7
  e-mail: krakow@jaworzyna.com.pl,  tel. 12 656 27 55,  www.jaworzyna.com.pl
 4. Biuro Podróży OBIEŻYŚWIAT – Kraków,                ul. Masarska 9/98
  e-mail: krk@obiezyswiat.net,  tel.: 12 656 61 24, www.obiezyswiat.net
 5. Biuro Podróży ORLANDO TRAVEL – Skawina, ul. Ks.J.Popiełuszki 2D
  e-mail: orlando@orlando.com.pl, tel. 12 276 64 79,  www.orlando.com.pl
 6. Biuro Podróży WIKING – Kraków, ul. Grodzka 62
  e-mail: wiking@wiking.travel.pl,  tel. 12 429 25 14, 12 429 12 89, www.wiking.travel.pl

Rekomendowani agenci (brokerzy) przez Krakowską Izbę Turystyki,

u których można zakupić sprawdzone imprezy dla dzieci i młodzieży wybrane z pośród ofert kilku organizatorów):

 

 1. Agencja Turystyczna ATIR – Kraków, ul. Długa 45
  e-mail: atir@atir.pl,  tel.: 12 292 63 31; www.atir.pl
 2. JORDAN GROUP – Kraków, ul. Gęsia 8,
  e-mail: travel@jordan.pl  tel.: 12 421 53 13, www.jordan.pl
 3. DELTA TRAVEL Tour Operator – Kraków, ul. Dietla 37
  e-mail: delta@delta-travel.pl , tel.: 801 000 577, www.delta-travel.pl
 4. Biuro Turystyki ZNP LOGOSTOUR  – Kraków, ul. Karmelicka 32
  e-mail: krakow@logostour.pl, tel.: 12 633 12 57 , www.logostour.pl
 5. Biuro Turystyki Zagranicznej PTTK – Kraków, ul. Westerplatte 15-16
  e-mail: biuro@btz-pttk.krakow.pl, tel.: 12 422 99 53, www.btz-pttk.krakow.pl
 6. Biuro Usług Przewodnickich WĘDROWIEC – Kraków, ul. Kościuszki  16
  e-mail: biuro@wedrowiec.krakow.pl,  tel.: 12 427 13 27, 12 294 01 56 www.wedrowiec.krakow.pl

Warto zapoznać się z informacjami związanymi z bezpiecznym podróżowaniem przygotowanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP:

(Podstawa prawna i teksty źródłowe – linki)

Zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy;

 1. Poradnik POLAK ZA GRANICĄ – http://polakzagranica.msz.gov.pl/  – informacje oraz porady dla osób wybierających się w podróż
 2. OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH – http://polakzagranica.msz.gov.pl/Ostrzezenia,15.html
 3. Serwis ODYSEUSZ – https://odyseusz.msz.gov.pl/, indywidualna forma rejestracji wyjazdu za granicę, w tym również dzieci i młodzieży, dzięki której dana placówka dyplomatyczna lub konsularna będzie poinformowana o pobycie tych osób na terenie państwa i w razie konieczności  umożliwi to szybki kontakt z podróżującymi. Rejestracja i korzystanie z portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. BEZPIECZNE WAKACJE – http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/poradniki_i_informatory/bezpieczne_wakacje/bezpieczne_wakacje, gdzie znajdują się porady dotyczące planowania wyjazdu oraz norm i zwyczajów panujących w kraju docelowym, a także dane kontaktowe potrzebne na wypadek trudnych sytuacji podczas podróży
 5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tj. Dz. U. z 2015, poz. 2156, z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425
 6. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2015 poz.1629) https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/04/ustawa-o-systemie-oswiaty-z-11-wrzesnia.pdf
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016, poz. 452) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000452
 8. Konferencja „Wypoczynek Dzieci i Młodzieży” 11.04.2016 Poznań