Przypominamy, że trwa rejestracja uczestników na Kongres Turystyki Polskiej, który odbędzie się w dniach 12-14 października 2016 roku w Świdnicy .
Z przyjemnością informujemy, że dla Członków ITRP, w tym oczywiście członków Krakowskiej Izby Turystyki obowiązuje cena promocyjna za udział w Kongresie w kwocie 250 zł.  Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w Kongresie. Korzystając z okazji, że na Kongresie obecni będą przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych oraz najważniejszych organizacji odpowiedzialnych za turystykę w Polsce, pokażmy, czego oczekujemy i co możemy zaoferować jako przedsiębiorcy, aby turystyka w naszym kraju rozwijała się, aby przepisy regulujące działalność w tym obszarze pomagały, a nie przeszkadzały. Wskażmy, jakie widzimy obszary współpracy z administracją rządową i samorządową .

Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy jest jednym z priorytetowych zadań w planie działań Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016. Jest zatem duże prawdopodobieństwo, że wypracowane podczas kongresu wnioski w poszczególnych obszarach tematycznych zostaną przez Ministerstwo uwzględnione przy planowaniu działań dla turystyki na kolejne lata.
Branża musi zabrać zdecydowany głos w tej dyskusji. Korzystając z rangi jaką temu wydarzeniu nadało Ministerstwo pokażmy, że turystyka to także biznes. Że bez współpracy z przedsiębiorcami działania związane z rozwojem i promocją turystyki w Polsce są niepełne. Pokażmy, że bez wzajemnego wsparcia i bez dialogu nie uda się osiągnąć sukcesu.

Mając świadomość wagi Kongresu przedstawiciele Izby od ponad roku biorą aktywny udział w przygotowaniach do tego wydarzenia, zarówno jeśli chodzi o stronę merytoryczną jak i organizacyjną.