Ocena aktualnej sytuacji na Krakowskim, Małopolskim rynku turystycznym

Po dwóch latach kryzysu związanego z pandemią, w ostatnich tygodniach branża turystyczna odnotowała kolejne zawirowania związane z konfliktem za wschodnią granicą.

Widząc to Krakowska Izba Turystyki zwróciła się do grona ponad trzydziestu praktyków i ekspertów o ocenę obecnej sytuacji, związanej z kryzysem w małopolskiej turystyce, który powstał wraz z pojawiającym się zagrożeniem oraz falą uchodźców, która zaburzyła odbudowujący się po pandemiczny ruch turystyczny.

Aktualnie po przybyciu obywateli Ukrainy szeroka grupa wolontariuszy i odpowiednich służb przezwyciężyły falę uchodźców jaka dotarła do Polski, w której setki tysięcy osób otrzymało pomoc i wsparcie. Dotychczasowe szerokie zaangażowanie Polaków, pokazuje ogromną gościnność i wrażliwość na wynikłe problemy oraz bezwarunkową pomoc.

Należy podkreślić, że na dzień dzisiejszy miejsca, które służyły pomocą naszym poszkodowanym sąsiadom w większości zostały doprowadzone do normalnej funkcjonalności a przybyłe ofiary konfliktu zostały alokowane do bezpiecznych obiektów w których udzielane są nadal świadczenia, wspierane finansowo przez licznych sponsorów z kraju, zagranicy oraz państwo Polskie.

Hotele oraz szeroko rozumiana infrastruktura m.in. dworce, lotniska, które brały udział w początkowej fazie pomocy udostępniając swoje zasoby, dostosowały swój serwis do aktualnej funkcjonalności i podobnie jak przed wspomnianą sytuacją oferują odprawę podróżnych, sprawną obsługę turystów przybywających i zwiedzających nasz kraj.

Mając na uwadze przedstawione opinie, można zauważyć potrzebę podjęcia natychmiastowych działań pokazujących stabilną i bezpieczną sytuację w Polsce. Przede wszystkim zapobiegając dezinformacji za granicami naszego kraju jak i wewnątrz niego. Przedstawiciele branży turystycznej uważają, że informacje te powinny być udostępniane za pośrednictwem dostępnych mediów tak aby miały jak najszerszy zasięg i dotarły do potencjalnych turystów.

Eksperci rekomendują podjęcie jak najszybszych działań związanych z przekazem przedstawiającym Kraków, Małopolskę i nasz kraj jako stabilną destynację, która posiada gwarancję bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz Sojuszu Atlantyckiego, która otoczona jest w pełni kontrolowaną granicą, której przekroczenie możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych przejściach granicznych na podstawie stosownych dokumentów.

Mając na uwadze wywołany w ostatnich tygodniach kryzys oraz powoli odradzający się rynek turystyczny po pandemii działania powinny być wielopoziomowe i podzielone na poszczególne etapy, polegający na zintensyfikowanych działaniach public relation,  networkingu, podróży studyjnych oraz kampanii wizerunkowej. Wykorzystując do tego dostosowaną formę i poziom komunikacji przy wykorzystaniu mediów społecznościowych i ogólnodostępnych.

Ważne jest również aby w komunikacji wykorzystać również informacje o zniesieniu z dniem 28 marca 2022, w dużej części obostrzeń związanych z kończącą się pandemią, co pozwoli na odrodzenie się turystyki, zwłaszcza turystyki miejskiej, która najbardziej ucierpiała przez ostatnie dwa lata.

Podsumowanie w formie pisama z prośbą o rozpoczęcie działań informacyjnych zostało przekazane do odpowiedzialnych instytucji samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za promocję Krakowskiej i Małoposkiej i Polskiej turystyki.

Informacje opublikowane w mediach


Dziękujemy redakcjom za przygotowanie materiałów,

Dane z prezentacji (slajdy poniżej)


24 lutego 2022 -o godzinie 3:55 czasu polskiego Władimir Putin podjął decyzję o rozpoczęciu „specjalnej operacji wojskowej” we wschodniej Ukrainie, którego efektem była fala uchodźców napływające na teren Polski.

Segmentacja rynku turystycznego z którego reprezentowani byli eksperci/praktycy

 • 39,6% Touroperator
 • 22,9% Przewodnik/pilot
 • 14,6% Transport
 • 10,4% HoReCa
 • 8,3% MICE (turystyka biznesowa)
 • 4,2% Atrakcje Turystyczne
 • 2,0% Uczelnie

Spadek zainteresowania przyjazdami turystycznymi do Małopolski z uwagi na wojnę na Ukrainie

91% przewiduje znaczny spadek zainteresowania przyjazdami turystycznymi do Małopolski z uwagi na wojnę na Ukrainie

Anulacja rezerwacji usług turystycznych

88% ankietowanych wskazało znaczące i bardzo dużą liczbę anulacji rezerwacji usług turystycznych

Anulacja rezerwacji usług turystycznych w perspektywie czasowej

 • 48,5% anulacje rozpoczęły się od początku rozpoczęcia konfliktu do dnia 18.03
 • 18,2% najbliższe dni, tydzień do 27.03
 • 27,3% w przedziale tydzień - miesiąc do 18.04 (do Poniedziałku Wielkanocnego)
 • 39,4% do rozpoczęcia wakacji do 30.06
 • 15,2% do końca roku
 • 6,1% na kolejne lata

Kierunki z jakich odnotowuje się i przewiduje spadek zainteresowania podróżami turystycznymi do Krakowa i Małopolski

 • 42,4% Francja
 • 39,4% Stany Zjednoczone, Kanada
 • 39,4% Włochy
 • 33,3% Wielka Brytania
 • 24,2% Kraje Skandynawskie
 • 21,2% Austria, Szwajcaria:
 • 21,2% Hiszpania
 • 18,2% Rynek krajowy
 • 15,2% Izrael
 • 12,1% Azja
 • 9,1% Litwa, Łotwa, Estonia
 • 6,1% Słowacja, Węgry, Czechy
 • 9,1 % pozostałe

IV Forum Przewodników, Pilotów, Biur Podróży i Atrakcji Turystycznych 17.06.2021

Serdecznie zapraszamy na,

IV Forum Przewodników, Pilotów, Biur Podróży i Atrakcji Turystycznych, które zaplanowane jest tuż przed letnimi wakacjami, chcemy poświęcić dyskusji na temat, czy jesteśmy przygotowani na nowe otwarcie w turystyce w Krakowie.

Podczas ostatniego Forum, które odbyło się w grudniu 2019 roku zastanawialiśmy się jak poradzić sobie z problemami, które niósł ze sobą wzmożony ruch turystyczny. Rok 2021 stawia przed nami nowe wyzwania: sprawą kluczową staje się pytanie jak ma wyglądać turystyka w Krakowie po pandemii. Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028 stawia na rozwój turystyki zrównoważonej, przyjaznej dla miasta i na zachęcanie do przyjazdu do Krakowa turystów którzy się w tę wizję wpiszą.

Czy jednak Kraków jest przygotowany na ich przyjęcie i czy ma dla nich odpowiednią ofertę? Na te pytania postara się odpowiedzieć grono ekspertów reprezentujących różne grupy interesariuszy, zaś dyskusję poprzedzi prezentacja pokazująca jak tę kwestię widzą krakowscy przewodnicy.

Po przerwie zaprosimy do dyskusji o tym, jak obiekty muzealne i atrakcje turystyczne są przygotowane na lato i jesień 2021.

Będziemy rozmawiać nie tylko o ofercie poszczególnych instytucji, ale również o tym, jak w ciągle obowiązującym reżimie sanitarnym zapewnić turystom poczucie bezpieczeństwa i jak w tym względzie powinna układać się współpraca między gospodarzami obiektów, przewodnikami i touroperatorami. Będzie to niejako kontynuacja, ale na bardziej szczegółowym poziomie, panelu pierwszego.

Organizatorzy: Krakowska Izba Turystyki, Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich w Krakowie
Współorganizator: Urząd Miasta Krakowa

LINK DO REJESTRACJI UDZIAŁU
https://iv-forum-przewodnikow-17-06.konfeo.com/pl/groups

IV Forum Przewodników, Pilotów, Biur Podróży i Atrakcji T Turystycznych.

miejsce: 17 czerwca 2021 roku w godzinach 10.00-13.15 w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (wejście od strony ul. Szczepańskiej).

Program ramowy:

10:00 Otwarcie Forum
10:15 Prezentacja: Okiem przewodnika – turysta nastawiony na zwiedzanie.
10:30 Panel I: Turysta w Krakowie w 2021 roku – oferta, oczekiwania, wyzwania.
12:00 Panel II: Zwiedzanie w reżimie sanitarnym.

Współpraca: obiekt – przewodnik – biuro podróży.

Wydarzenie jest realizowane z zachowaniem aktualnych zasad reżimu sanitarnego.


Ankieta dot. modyfikacji i udoskonalenia działań w obszarze zarządzania i planowania w sektorze turystycznych na terenie UE

Szanowni Państwo,

na prośbę Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych, Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych oraz Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uczestniczących w międzynarodowym projekcie badawczo-szkoleniowym pt. DEMINA przekazujemy ankietę z uprzejma prośbą o wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie kwestionariusza ankietowego.

Pozyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Dziękujemy.

LINK DO ANKIETY:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrN6lfvMvwLaktH65Wj3tHLRa8pfU_HqZnOEQZuKSxFY_9Tw/viewform


Study Tour "Śladami Stanisława Lema" 28 wrzesień 2021, Kraków

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz rejestracja udziału pod linkiem
Wydarzenie jest realizowane przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.


Śniadanie Turystyczne dla członków i sympatyków Krakowskiej Izby Turystyki, 11 stycznia 2022, godz. 08:45

Z ogromną przyjemnością po długiej przerwie, serdecznie zapraszamy członków i przyjaciół Krakowskiej Izby Turystyki na spotkanie z cyklu śniadanie turystyczne, które odbędzie się dnia 11 stycznia 2022 (wtorek) w City Center Rooms & Apartments w Krakowie, ul. Gołębia 8, godz. 08:45 – 11:00.

W programie:
 • Networking
 • Planowane wydarzenia dla członków Izby i branży turystycznej 2022.
 • Bieżące informacje na temat konsultowanych projektów oraz wystąpień Krakowskiej Izby Turystyki i Polskiej Rady Turystyki.
 • Zespoły robocze i propozycje działań.
 • Dyskusja

Więcej informacji tel: 502 10 80 79

Zgłoszenia:
https://sniadanie01.konfeo.com
Z uwagi na ograniczenia, prosimy o wcześniejszą rejestrację. Ilość miejsc ograniczona, w przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo udziału będą mieli członkowie izby.

Zapraszamy


Webinarium dla przedsiębiorców turystycznych 30.04.2021

Podczas webinarium przedstawione zostaną informacje o małopolskiej pożyczce dla branży turystycznej, instrumentach pomocowych ujętych w Tarczy Antykryzysowej 9.0, instrumentach finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ofercie agencji Agencji Rozwoju Przemysłu i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Aby uczestniczyć w webinarium wystarczy wejść w/w terminie na profil FB Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Więcej informacji

Warsztaty dla branży w zakresie preorientacji kulturowej 14.12.2020

Warsztaty dla branży w zakresie preorientacji kulturowej 14.12.2020 (poniedziałek) godz.12:00


Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na warsztaty dla branży turystycznej, podczas których odbędzie się konsultacja przedstawicieli w zakresie odmiennych zwyczajów kulturowych turystów odwiedzających nasz region i kraj. Przeanalizujemy sytuację na rynku, porozmawiamy o koncepcji współpracy przedsiębiorców turystycznych w celu określenia możliwości przywrócenia i pozyskania nowych strumieni ruchu turystycznego do Polski i Małopolski.

Prowadzenie: Tomasz Rosset

Zaproszeni paneliści:

 • Zuzanna Gutkowska - dyrektor ZOPOT Pekin,
 • Włodzimierz Szczurek - dyrektor ZOPOT Kijów,
 • Dorota Zadrożna - główny specjalista w Departamencie Strategii i Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • dr hab. Lucyna Rotter - Katedra Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie,
 • Daniel Bijata - ekspert rynku słowackiego współpracujący z Klastrem Orawa oraz Narodowym Centrum Słowackim,
 • Tadeusz Smoter - touroperator Cracow Spirit
 • Witold Matwijów - dyrektor Hotel Galaxy / Hotel Legend (Jordan Group)
 • Marek Ciechanowski - Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej / Polska Rada Turystyki
 • Rafał Marek - Krakowska Izba Turystyki / Polska Rada Turystyki

Po pierwszej części warsztatów i prezentacji poszczególnych obszarów reprezentowanych przez prelegentów, rozpoczniemy dyskusję, podczas której omówione zostaną uwarunkowania i problemy dotyczące poszczególnych segmentów, komunikacja werbalna i niewerbalna. Skonfrontujemy sugestie dalszych działań z doświadczeniem praktyków i możliwością wprowadzania nowych działań. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie dotyczące warunków i sposobu na odbudowę ruchu turystycznego w zakresie turystyki przyjazdowej do Małopolski w nowej rzeczywistości, w której istotą będzie szeroko pojęte bezpieczeństwo, w tym sanitarne i związane z nim systemy certyfikacji przedsiębiorców turystycznych.

Realizacja: platforma zoom z transmisją na żywo na facebook’u

Rejestracja Udziału

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli branży turystycznej, środowiska naukowego, instytucji oraz izb i stowarzyszeń.


Organizator

Krakowska Izba Turystyki

Partnerzy

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska Rada Turystyki

Wspólpraca

Polska Organziacja Turystyczna


Realizacja zadania publicznego pod nazwą “Małopolski rynek spotkań biznesu turystycznego w dobie szans i zagrożeń” w ramach konkursu oferta Małopolska Gościnna.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Krakowskiej Izby Turystyki

Zgodnie z postanowieniami §§ 26 i 33 pkt 5 Statutu Krakowskiej Izby Turystyki oraz §13 ust 3 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki – Zarząd Krakowskiej Izby Turystyki zwołuje Walne Zebranie Izby w dniu 14 września 2020 roku w terminach:

I termin: godz. 14.00

II termin: godz. 14.30

Obrady odbędą się w Hotelu Europejskim w Krakowie, ul. Lubicz 5

Porządek obrad:

I część oficjalna – otwarta

 • Otwarcie Zebrania.
 • Wystąpienie Prezesa Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki
 • Wystąpienia zaproszonych gości.
 • Przerwa

II część dla członków Krakowskiej Izby Turystyki

 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Izby.
 • Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
 • Zatwierdzenie „Regulaminu Obrad”.
 • Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 • Wybór Komisji Wnioskowej.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie prawomocności obrad.
 • Zatwierdzenie „Regulaminu Wyborów” do władz Krakowskiej Izby Turystyki.
 • Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – zgłoszenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki.
 • Wystąpienie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

1) Absolutorium dla Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki za ostatnią kadencję – dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały;
2) Przyjęcia bilansu z działalności finansowej Krakowskiej Izby Turystyki za rok 2019 – dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały;
3) Zatwierdzenia budżetu Krakowskiej Izby Turystyki na rok 2020 – dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały;
4) Umorzenia składek członkowskich za II kwartał 2020 r.
5) Uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej;
6) Zmiany w statucie Krakowskiej Izby Turystyki;
7) Wybory Prezesa Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki.
8) Wybory pozostałych Członków Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki.
9) Wybory Członków Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Turystyki
10) Wybory Członków Sądu Koleżeńskiego Krakowskiej Izby Turystyki.
11) Dyskusja, wolne wnioski.
12) Sprawozdanie Komisji Wnioskowej, przyjęcie wniosków.
13) Zamknięcie obrad.


Druk pełnomocnictwa dla osób uczestniczących w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Krakowskiej Izby Turystyki.

Druk pełnomocnictwa

Przed Walnym Zebraniem Izby o godz. 09:00 odbędzie się konferencja pn. „Badania, trendy i wsparcie dla przedsiębiorców turystycznych”.

REJESTRACJA

Zebranie realizowane będzie z uwzględnieniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

Termin

Rozpoczęcie:
14.09.2020 14:00
Zakończenie:
14.09.2020 17:00

Miejsce

Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, Kraków

Strona rejestracji:
https://walnezebranie140920.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Krakowska Izba Turystyki

izba@kit.krakow.pl


Konferencja pn. Badania, trendy i wsparcie dla przedsiębiorców turystycznych

Konferencja pn. Badania, trendy i wsparcie dla przedsiębiorców turystycznych


14.09.2020 (poniedziałek)

Miejsce: Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, Kraków


Program

9:00 Rejestracja uczestników – kawa powitalna

9:30 Wydatkowanie oraz opodatkowanie środków otrzymanych w ramach instrumentów antykryzysowych

– najważniejsze informacje i zasady – Justyna Zając-Wysocka – radca prawny, doradca podatkowy

– Małopolski Instytut Studiów Podatkowych w Krakowie

10:15 Badania:

 • w ruchu turystycznym – debata ekspercka pt. Potrzeby badawcze turystyki, upowszechnianie
  i wykorzystanie wyników dla przedsiębiorców oraz instytucji związanych z turystyką
 • opinii mieszkańców i wynikające z nich zadania dla administracji lokalnej, regionalnej  i instytucji odpowiedzialnych za rozwój turystyki – prezentacja – dr Bartłomiej Walas – Urząd Miasta Krakowa, WSTiE Sucha Beskidzka
 • opinii turystów i wynikające z nich propozycje działań dla firm turystycznych – prezentacja  – dr Krzysztof Borkowski – Małopolska Organizacja Turystyczna, AWF w Krakowie
 • opinii przedsiębiorców / pracodawców związanych z epidemią COVID-19 – prezentacja  – prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński – Instytut Turystyki w Krakowie

Panel dyskusyjny: prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński, dr Krzysztof Borkowski, dr Bartłomiej Walas,

Jacek Legendziewicz – Jordan Group Kraków,

Leszek Mazanek – AWF Kraków, Instytut Turystyki w Krakowie, Małopolska Organizacja Turystyczna,

Tomasz Rosset – Ekspert Turystyczny, Aktero, Łódź,

Marek Tarnowski – Urząd Miasta Oświęcim, moderatorzy:

Piotr Laskowski, Rafał Marek – Krakowska Izba Turystyki

11:30 Przerwa kawowa

11:45 Wybrane aspekty prawne wprowadzone w ramach tzw. tarcz antykryzysowych – obowiązki i prawa przedsiębiorców turystycznych – dr Jerzy Raciborski – AWF Kraków

12:30 Małopolska – Bezpieczna Turystyka – prezentacja Rafał Marek 

13:00 Przerwa lunch

14:00 Podsumowanie Konferencji

Zgłoszenia do piątku 11.09.2020 do godz. 15:00

REJESTRACJA

Organizator: Krakowska Izba Turystyki

Partnerzy: 

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Instytut Turystyki w Krakowie
 • Sektorowa rada ds. kompetencji – turystyka

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Konferencja realizowana będzie z uwzględnieniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.


live #RazemDlaTurystyki 12.08 Małopolska - Bezpieczna Turystyka

live #RazemDlaTurystyki
12 sierpnia (środa) g. 14:00

Zapraszamy retransmisji cotygodniowego live #RazemDlaTurystyki – briefing Krakowskiej Izby Turystyki, tematem przewodnim spotkania był temat bezpieczeństwa w Małopolskiej Turystyce.
W ramach której został opracowany Certyfikat Małopolska Bezpieczna Turystyka.
W spotkaniu wzięli udział m.in.

 • Dawid Mazur - Polska Organizacja Turystyczna
 • Daniel Cyz - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
 • podinsp. Paweł Godyń oraz podinsp. Aneta Giżyńska - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Monika Duda - Narodowy Fundusz Zdrowia Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie
 • Wiesław Owsiński Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie
 • Adam Szczepara i Bogusław Szydło Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 • Grzegorz Biedroń - Małopolska Organizacja Turystyczna
 • dr Krzysztof Borkowski - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologi w Suchej Beskidzkiej
 • Piotr Laskowski oraz Piotr Kruczek - Krakowska Izba Turystyki

Spotkanie prowadził: Rafał Marek