KRAKOWSKA IZBA TURYSTYKI

Historia


Krakowska Izba Turystyki została powołana 4 kwietnia 1992 r., jako jedna z pierwszych w kraju organizacji samorządu gospodarczego branży turystycznej. Na zebraniu założycielskim deklaracje przystąpienia do niej złożyły 54 firmy.

Na dzień 14 września 2020 roku do Izby należało 192 podmiotów. Pierwszym Prezesem Krakowskiej Izby Turystyki był Stanisław Piśko (1992-1999), a w kolejnych latach: Jan Bączek (1999-2003), Andrzej Sierakowski (2002-2003), Marek Babuśka (2003-2011), Anna Jędrocha (2011-2017), Piotr Laskowski (2017-2020). 14 września 2020 r. zgodnie z wolą Walnego Zebrania Członków Krakowskiej Izby Turystyki funkcję prezesa Izby objął Rafał Marek.

Za zaszczyt poczytujemy sobie fakt, że przez wszystkie lata opiniowaliśmy ważne projekty aktów i rozwiązań dotyczących gospodarki turystycznej (m.in. Ustawa o usługach turystycznych, Ustawa o VAT, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów).

Działalność Krakowskiej Izby Turystyki koncentruje się na reprezentowaniu branży wobec organów władzy rządowej i samorządowej oraz współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą. Jej głównymi celami są: integracja środowiska turystycznego, kształtowanie jego pozytywnego wizerunku, integracja działań marketingowych oraz budowanie warunków do rozwoju odpowiedzialnej i zrównoważonej turystyki.

Już od początku działalności Izba była inicjatorem wielu ważnych działań branżowych m.in. giełd turystycznych, które były dalej kontynuowane, jako Krakowski Salon Turystyczny. W 1993 roku zaprezentowaliśmy pierwsze wspólne stoisko regionalne na berlińskich targach ITB. W 1996 roku byliśmy gospodarzem II Kongresu Polskich Biur Podróży. W 2003 roku zorganizowaliśmy I Krakowskie Forum Turystyczne, w którym udział wzięli zagraniczni touroperatorzy i agenci. Były to wszystko przedsięwzięcia nowatorskie, których mogły nam pozazdrość inne regiony. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i Strefy Schengen postawiły przed Izbą nowe wyzwania. Co prawda, liczba turystów wzrosła, ale biura podróży zaczęły tracić udziały w rynku. Zaczęliśmy więc korzystać ze środków pomocowych. Od roku 2009 w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” otrzymaliśmy wsparcie finansowe województwa na przeprowadzenie study tours, warsztatów, szkoleń i projektów promocyjnych.

W grudniu 2019 roku, zorganizowaliśmy Travel Meetings Krakow Malopolska #TMKM2019, w ramach którego odbyło się szereg konferencji, seminariów, warsztatów i wizyt studyjnych. Wydarzenie to zgromadziło prawie 500 osób, nie tylko z Krakowa i Małopolski, ale zarówno z całego kraju, jak i z zagranicy.

Staramy się, aby przygotowywane wydarzenia zaspakajały zarówno potrzeby naszych członków, jak i wszystkich osób z szeroko rozumianej branży turystycznej.

Krakowska Izba Turystyki szczególną uwagę przywiązuje do jakości usług turystycznych oferowanych na rynku. Stąd po raz pierwszy w 1994 roku odbył się konkursu ODYS, w którym kapituła przyznaje corocznie nagrody za najlepszą jakość usług turystycznych w Małopolsce. Partnerami konkursu są Województwo Małopolskie i Urząd Miasta Krakowa. Do nagrody ODYS w 2012 roku dołączył konkurs o Certyfikat Jakości Usług Noclegowych PENELOPA.

W 2018 roku widząc duże zapotrzebowanie segmentu transportu turystycznego, został opracowany „Kodeks dobrych praktyk w transporcie turystycznym” oraz Certyfikat Transportu Turystycznego TWARDOSKY.
Krakowska Izba Turystyki wspiera i doradza swoim członkom, a przynależność do niej jest rekomendacją rzetelności. Staramy się na bieżąco wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom firm, które wstąpiły w nasze szeregi, aby trafniej podejmować działania, które są często uważane za przedsięwzięcia nowatorskie i wyznaczają nowe standardy będące wzorem dla innych regionów. Cieszymy się, że organizacja dynamicznie się rozwija i możemy współpracować w coraz szerszym gronie. Nasze najważniejsze cele to działania w sprawach istotnych dla branży turystycznej m.in. w: zakresie wzmocnienia roli turystyki, profesjonalizacji obsługi klienta, podnoszenia standardów etycznych i zawodowych, wzajemnej pomocy i współpracy z innymi branżowymi organizacjami, czyli de facto szeroko rozumiana integracja środowiska. Cały czas też podejmiemy próby deglomeracji turystyki, aby zmniejszać dysproporcje sezonowe w tej gałęzi gospodarki.